Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Štát by mal uľahčiť podmienky rastu scaleupov na Slovensku

Kategória: Spravodajstvo

Scaleupy významne prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky a je potrebné uľahčiť podmienky ich rozvoja.

Bratislava 24. marca (TASR) – Scaleupy významne prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky a je potrebné uľahčiť podmienky ich rozvoja. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) vypracovala analýzu, ktorá sa zameriava na slovenské prostredie rýchlorastúcich spoločností. Štúdiu dnes predstavila v Bratislave na konferencii Titani zajtrajška.
      Scaleup je rýchlorastúca spoločnosť, ktorá má na začiatku meraného obdobia minimálne 10 zamestnancov a jej obrat rastie medziročne o 20 % počas troch rokov. SAPIE k tomu pridala ďalšie kritérium, ktorým je obrat nad 200.000 eur.
      „Tieto spoločnosti tvoria významnú zložku ekonomiky, môžu prispievať k HDP, zamestnanosti a rozvíjajú inovácie na Slovensku. Pomáhajú Slovensku stávať sa globálnym Slovenskom. Inovácie, ten profit, ktorý vychádza z ich ekonomických činností, neodchádza do zahraničia, ale zostáva tu a rozvíja našu krajinu,“ uviedla pre TASR výkonná manažérka SAPIE Petra Dzurovčinová.
      V rokoch 2000 až 2016 vzniklo na Slovensku 10.871 firiem so zameraním na internetovú ekonomiku a kritériá scaleupov spĺňa 253 z nich. Tieto rýchlorastúce spoločnosti zažili najvplyvnejšie obdobie v roku 2013, keď vyprodukovali necelé jedno percento z celkového obratu všetkých aktívnych firiem na Slovensku.
      SAPIE v štúdii poukázala na nízky počet ľudí so skúsenosťami zo zahraničia, ktorí by tieto spoločnosti rýchlejšie posúvali vpred. Najskôr si firmy zamestnancov vychovávali. „Teraz už potrebujú nájsť skúsených zamestnancov, ľudí, ktorí majú manažérske schopnosti, vedia zavádzať procesy, viesť ľudí. Toto je niečo, čo nám na slovenskom trhu chýba,“ tvrdí Dzurovčinová.
      Zároveň upozornila na slabú spoluprácu medzi scaleupmi a univerzitami, ktorá by študentom uľahčila výber odboru a lepšie by ich pripravila na praktické fungovanie v biznise. Za málo rozvinutú považuje aj spoluprácu s odborníkmi a konzultantmi zo zahraničia, ktorí by firmám pomohli s manažmentom ľudských zdrojov, organizačnou štruktúrou, internou komunikáciou či firemnou kultúrou.
      Problémom sú tiež legislatívne prekážky, ktoré spomaľujú rast a komplikujú export do zahraničia. „Aj vláda môže podporiť rast týchto spoločností, zjednodušiť im zamestnávanie ľudí, zväčšovanie svojej prevádzky počas niekoľkých rokov,“ myslí si Dzurovčinová.
      Na základe podnetov od slovenských podnikateľov vytvorila aliancia zoznam odporúčaní, ktoré by tunajšiemu prostrediu mohli pomôcť. Ide napríklad o odstránenie byrokratických prekážok a zníženie zamestnávateľských nákladov, z pohľadu financovania vytvorenie slovenského scaleupového fondu či sprístupnenie krátkodobých pôžičiek od vlády na podporu rýchleho rastu.
      Za dôležitú označila SAPIE tiež podporu talentu prostredníctvom manažérskych tréningov a zaradenia podnikateľských a digitálnych zručností na všetkých stredných a vysokých školách. Vítaná je aj úzka spolupráca so slovenskými veľvyslanectvami a so zahraničnými Slovákmi, ktorí by nadväzovali kontakt s potenciálnymi investormi pre Slovensko.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.