Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022) povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Do kalkulačky na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2022 SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov). Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2022 (resp. k 1. októbru 2022) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie.

Výpočet v kalkulačke je informatívny a Sociálna poisťovňa bude informovať SZČO o zmene v ich poistení do 21. júla 2022. Sociálna poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2022 vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2022 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2022. Sociálna poisťovňa bude následne v októbri  podobne informovať aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.