Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za október 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za október 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2024.

Odložiť si úhradu poistného do Sociálnej poisťovne môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za október 2021 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Viac informácií: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za október 2021

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú teda predĺžené za mesiac:

  • máj 2020 do 31. marca 2022
  • jún 2020 do 30. júna 2022
  • júl 2020 do 30. septembra 2022
  • december 2020 do 31. decembra 2022
  • január 2021 do 31. marca 2023
  • február 2021 do 30. júna 2023
  • marec 2021 do 30. septembra 2023
  • apríl 2021 do 31. decembra 2023
  • máj 2021 do 31. marca 2024
  • október 2021 do 30. júna 2024.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.