Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu: „Individuálny účet poistenca štátu

Kategória: Spravodajstvo

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk v časti „Prihlásenie do e-Služieb“ zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu – „Individuálny účet poistenca štátu“.

Bratislava 11. júna (TASR) - Prostredníctvom tejto služby si poistenci štátu, teda fyzické osoby, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať „papierové“ oznámenia o vzniku/zmene/zániku ich dôchodkového poistenia.
      Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe „Individuálny účet poistenca“, tento prístup mu umožňuje vstup aj k elektronickej službe „Individuálny účet poistenca štátu“. V opačnom prípade sa môže obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ktorá mu pre predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu „Individuálnemu účtu poistenca štátu“.
      Poistencom štátu je, a teda táto služba sa týka nasledujúcich kategórii poistencov: fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,  fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,  fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,  fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,  vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu a  fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020).  Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám – poistencom štátu – v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok. Viac informácií o poistencoch štátu tu: https://www.socpoist.sk/matka---opatrovatel---asistent/55166s


      TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder.


      UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.