Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa už komunikuje s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v EÚ elektronicky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa si už s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v Európskej únii vymieňa vybrané údaje o poistencoch elektronicky. Úspešne tak spustila nové služby v rámci projektu EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) financovaného z grantu Európskej únie. Výsledkom bude rýchly a bezpečný prenos informácií a menej byrokracie.

V Sociálnej poisťovni funguje nový informačný systém, ktorý umožňuje medzinárodnú výmenu údajov cez špeciálnu zabezpečenú sieť spravovanú Európskou komisiou.

Systém EESSI prináša bezpečnú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii a vytvára podmienky pre rýchlejšie dokladovanie, priznávanie a vyplácanie sociálnych dávok občanom.

Elektronická výmena tiež uľahčí vybavovanie firmám a poistencom, ktorí sa pri pohybe za prácou v krajinách EÚ potrebujú preukazovať medzinárodným formulárom PD A1. Prostredníctvom EESSI si zahraničná inštitúcia môže aj sama overiť, či občan má potrebný formulár vystavený a platný, zákonom ktorej krajiny občan podlieha a na aké obdobie. Tieto zmeny sa dotknú viac ako 100 tisíc občanov Slovenska i ďalších európskych krajín, ktorí si formulár PD A1  vybavujú cez Sociálnu poisťovňu.

Pozitíva priamej elektronickej výmeny údajov medzi organizáciami sociálneho zabezpečenia pocítia aj občania, ktorí si pri pôsobení v rôznych členských krajinách EÚ potrebujú riešiť nemocenskú dávku alebo export dávky v nezamestnanosti (dávku z jednej krajiny poberáte v inej krajine EÚ, napr. na Slovensku). Len v roku 2020 Sociálna poisťovňa spracovala 1 000 exportov dávky v nezamestnanosti. V prípade nemocenských dávok si Sociálna poisťovňa dokáže vyžiadať obdobia nemocenského poistenia získané v inom členskom štáte a občan si už nebude musieť dodatočne zabezpečovať rôzne potvrdenia a formuláre. Vlani takto Sociálna poisťovňa žiadala inštitúcie iného členského štátu EÚ o potvrdenie dôb nemocenského poistenia v približne 300 prípadoch.

Sociálna poisťovňa si s inštitúciami ďalších 26 členských štátov EÚ vymieňa údaje cez štandardizované elektronické dokumenty (SED). Stala sa tzv. „prístupovým bodom“ pre všetky organizácie poskytujúce sociálne zabezpečenie na Slovensku voči sociálnym inštitúciám v EÚ. Do výmeny dokumentov sú zapojené aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), ale aj Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Na zavedenie medzinárodnej elektronickej výmeny informácií sa Sociálnej poisťovni podarilo získať grant z rozpočtu EÚ, na ktorý dostalo financie 11 najlepších predložených projektov z 22 žiadajúcich štátov. Úvodné zapracovanie projektu EESSI do informačných systémov Sociálnej poisťovne bolo ukončené v závere roka 2019. Systém sa bude rozvíjať v etapách  a postupne v ňom pribudnú viaceré služby.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.