Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO a zamestnávateľom blížiacu sa splatnosť odloženého poistného za jún 2020

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje podnikateľské subjekty, ktoré požiadali o odklad poistného za mesiac jún 2020, že sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. To je potrebné zo strany SZČO a zamestnávateľov s odloženou splatnosťou uhradiť do 30. júna 2022. Sociálna poisťovňa dotknuté subjekty v týchto dňoch proaktívne kontaktuje pripomínajúcim e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac jún 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 062020. Následne úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky https://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti odosiela SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na úhradu odložených platieb poistného za mesiac jún 2020 do 30. júna 2022. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje e-mailový kontakt. 

V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Ďalšie termíny splatnosti po odklade poistného nájdete tu:
Odklad poistného – termíny splatnosti


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.