Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky viac ako 30 tisíc dôchodcom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa prepočítala dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, ich exekučné zrážky. Urobila tak v nadväznosti na zvýšenie životného minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej sumy 214,83 eura na 218,06 eura. V augustových výplatných termínoch sa tak táto zmena dotkne viac ako 30 tisíc poberateľov dôchodkových dávok.

Zvýšenie životného minima znamená, že exekvovaným dôchodcom sa zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o skupinu približne 30 500 dôchodcov – z nich bude mať 30 tisíc exekučnú zrážku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa výkon exekučnej zrážky zastaví.

Pri zvýšení životného minima sa totiž zvyšuje minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok z dôchodku zostať. Sociálna poisťovňa preto tým dôchodcom, ktorých dôchodok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu dôchodku a znižuje sumu exekučnej zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy je dôchodok nižší ako minimum, ktoré mu musí zostať.

O týchto zmenách Sociálna poisťovňa aj tento rok informuje každého dotknutého dôchodcu písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2021 a okrem iného bude obsahovať aj dátum, od ktorého im bude dôchodok prvýkrát vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou informácie bude aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vopred, exekučné zrážky v novej sume je možné vykonať prvýkrát v auguste 2021. V tomto mesiaci dostanú dôchodcovia vyplatenú aj sumu dôchodku, ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.