Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa oznámi SZČO výšku ich poistenia do 21. júla

Kategória: Spravodajstvo

Termín na oznámenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017 má Sociálna poisťovňa až v termíne do 21. júla 2017.

Bratislava 8. júna (TASR) - Termín na oznámenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017 má Sociálna poisťovňa až v termíne do 21. júla 2017. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú dôvod urgovať poisťovňu za nedoručenie informácie. 
      Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je totiž povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre výpočet poistného SZČO najneskôr v termíne do 31. mája 2017 (prípadne do 5. októbra 2017, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016) a až na základe toho potom poisťovňa oznámi samostatne zárobkovo činným osobám údaje o vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavacom základe na platenie poistného, o výške poistného na jednotlivé druhy poistení. Súčasťou oznámenia bude aj dátum splatnosti a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 
      Termín na takéto oznámenie má Sociálna poisťovňa do 20 dní od vzniku povinného poistenia, teda do 21. júla 2017. V týchto dňoch spracúva údaje z daňových priznaní za rok 2016 z Finančného riaditeľstva SR.
      Napriek tomu, že to zákon poisťovni neukladá, zašle aj tento rok oznámenia aj tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým povinné poistenie zanikne 30. júna 2017. SZČO, ktoré povinne poistené neboli a ktorým povinné poistenie ani nevznikne, žiadne oznámenia nedostanú.
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.