Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa chce nakúpiť tlačiarne a tonery za 2,3 mil.eur

Kategória: Spravodajstvo

Predpokladaná hodnota tlačiarní je približne 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a predpokladaná hodnota tonerov je 1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Sociálna poisťovňa chce nakúpiť tlačiarne a tonery v predpokladanej celkovej hodnote 2,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z dvoch výziev zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie. Predmetom prvej zákazky je dodávka multifunkčných zariadení pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne. Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky zariadení aj súvisiace služby, ako doprava, vykládka, servis a možné zaškolenie. Predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty je približne 1,3 mil. eur. Zadávateľ stanovil lehotu na dokončenie zákazky v trvaní 12 mesiacov od jej zadania a požaduje zábezpeku vo výške 30 tis. eur. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu správneho fondu verejného obstarávateľa.

Jednou z podmienok účasti na zákazke je, že požadovaný celkový obrat za posledné tri hospodárske roky musí byť spolu vo výške 1 mil. eur alebo v ekvivalente cudzej meny. Ďalšou podmienkou, ktorú obstarávateľ požaduje, je, aby finančný objem dodávok bol spolu za roky 2010 až 2012 v hodnote minimálne 500 tis. eur bez DPH.

Zadávateľ sa rozhodol použiť elektronickú aukciu, pričom o víťazovi rozhodne kritérium celkovej ceny za predmet zákazky v eurách s daňou z pridanej hodnoty. Druhým kritériom bude rýchlosť dodania zariadení. Prvé kritérium bude mať váhu pri rozhodovaní 80 % a druhé 20 %. Záujemcovia môžu žiadať o o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom do 5. novembra tohto roka. Ponuky alebo žiadosti o účasť môžu predkladať do 6. novembra.

Predmetom druhej zákazky je dodávka tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Súčasťou zákazky sú aj súvisiace služby dopravy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých obalov. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez dane z pridanej hodnoty je 1 mil. eur, pričom lehotu na dokončenie stanovil zadávateľ na 12 mesiacov od jej zadania. Obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 tis. eur.

Podmienkou účasti je, aby celkový obrat za posledné tri hospodárske roky bol spolu minimálne 980 tis. eur alebo jeho ekvivalent v cudzej mene. Verejný obstarávateľ tiež požaduje, aby finančný objem dodávok za posledné tri hospodárske roky bol v hodnote minimálne 700 tis. eur bez DPH. Zadávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu, pričom o víťazovi rozhodne najnižšia cena. Žiadosti bude Sociálna poisťovňa prijímať do 6. novembra.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.