Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Slovensko využilo z peňazí EÚ takmer 45 percent

Kategória: Spravodajstvo

Objem čerpania zdrojov Európskej únie vo všetkých štrnástich operačných programoch dosiahol ku koncu augusta 5,192 mld. eur. Je to 44,63 % z celkovej alokovanej sumy 11,632 mld. eur. Oproti koncu júla sa čerpanie eurofondov zvýšilo o 196 mil. eur, resp. o 1,68 percentuálneho bodu.

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v súčasnom programovom období 2007 až 2013 ku koncu augusta celkom 5,192 mld. eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 44,63 % z celkovej alokovanej sumy 11,632 mld. eur. Využitie európskych zdrojov vo všetkých štrnástich operačných programoch sa oproti koncu júla zvýšilo o 196 mil. eur, resp. o 1,68 percentuálneho bodu. Podľa informácií ministerstva financií vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 5,478 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 47,09 % z celkového záväzku. V porovnaní s júlom je to viac o 136 mil. eur, alebo o 1,17 percentuálneho bodu.

Nadpriemernú úroveň využívania peňazí EÚ ku koncu augusta dosiahlo deväť operačných programov. Zdravotníctvo si udržalo prvú pozíciu s mierou čerpania 80,88 %, keď použilo 202,204 mil. eur z 250 mil. eur. Regionálny operačný program využil 65,86 % európskych zdrojov (1,024 mld. eur z 1,555 mld. eur) a Zamestnanosť a sociálna inklúzia minula 56,80 % (534,697 mil. eur z 941,302 mil. eur). Program Cezhraničná spolupráca SR - ČR má úroveň čerpania 56,22 % (52,138 mil. eur z 92,740 mil. eur), Rybné hospodárstvo 50,63 % (6,588 mil. eur z 13,012 mil. eur), Interact II 49,59 % (14,952 mil. eur z 30,154 mil. eur), Technická pomoc 49 % (47,821 mil. eur z 97,601 mil. eur), Bratislavský kraj 48,23 % (45,914 mil. eur z 95,208 mil. eur) a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 45,78 % (443,307 mil. eur z 968,250 mil. eur).

Pod priemernou úrovňou čerpania zdrojov EÚ zostáva zvyšných päť programov. Program Výskum a vývoj využil 40,48 % peňazí (489,618 mil. eur z 1,209 mld. eur), Životné prostredie má mieru čerpania 38,78 % (705,819 mil. eur z 1,820 mld. eur), Doprava 37,55 % (1,187 mld. eur z 3,160 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 32,15 % (271,187 mil. eur z 843,595 mil. eur) a Vzdelávanie 30,04 % (167,163 mil. eur z 556,438 mil. eur).

Proces uzatvárania prvého, skráteného programového obdobia 2004 až 2006 s Európskou komisiou stále pokračuje. Ku koncu augusta tohto roka boli v rámci deviatich z jedenástich programov prijaté záverečné platby v celkovej výške 35,260 mil. eur. Z celkového záväzku vo výške 1,169 mld. eur, po znížení o nezrovnalosti, vyčerpala SR 1,164 mld. eur, čiže 99,58 %. Pôvodná schválená suma žiadostí o príspevok bola 1,269 mld. eur. Pri zohľadnení možností využitia nadkontrahovania dosiahlo čerpanie objem 1,213 mld. eur, čo je 103,78 %. Nevyčerpané prostriedky dosiahli spolu 14,256 mil. eur. Úplné čerpanie malo osem programov a pri troch bolo v rozsahu 97,43 % až 99,58 %.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.