Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Slovensko daňovo zvýhodní podniky, ktoré zainvestujú do vedy a výskumu

Kategória: Spravodajstvo

Štát začína daňovo zvýhodňovať firmy a tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú investovať do výskumu a vývoja.

Bratislava 9. januára (TASR) – Štát začína daňovo zvýhodňovať firmy a tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú investovať do výskumu a vývoja. Pri realizácii projektu si budú môcť zahrnúť do základu dane z príjmov niektoré daňové výdavky dvakrát. Prostredníctvom daňovej úľavy tak chce podporiť výskum a vývoj.
      "Ide o takzvaný super odpočet, ktorý spočíva v odpočte výdavkov - nákladov na výskum a vývoj od základu dane. Využiť ho môže daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia. Za určitých podmienok si ich môže odpočítať od základu dane zníženého o daňovú stratu opätovne, a to vo výške 25 %," informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) Patrícia Macíková.
      Odpočet si môže uplatniť právnická aj fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ), ktorá vedie účtovníctvo, teda je účtovnou jednotkou, ale aj ak nie a vedie len daňovú evidenciu. "Odpočet si uplatní v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, prvýkrát pri podaní priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo po 1. 1. 2015, odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces," doplnila hovorkyňa FS.
      Podrobnejšie podmienky zaviedla novela zákona o dani z príjmov, účinná od začiatku roka 2015. Podmienkou je nielen uskutočňovanie projektu výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého firme vzniknú výdavky, ale aj vykázanie kladného základu dane po znížení o odpočet daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie. "Daňovník si môže preniesť neuplatnený odpočet do nasledujúcich najviac štyroch zdaňovacích období. Podmienkou je aj to, že na tieto výdavky nedostal podporu z verejných financií a že súčasne neuplatňuje úľavu na dani určenú pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj," doplnila Macíková.
      Ak firma alebo fyzická osoba nehmotné výsledky výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňovala odpočet, predá, stráca nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období a zároveň je povinná podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočet uplatňovala. Zákon stanovil aj aké náležitosti má mať projekt, ten sa nepredkladá ako príloha daňového priznania. Treba ho predložiť pri daňovej kontrole po výzve daňového úradu. Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam daňových subjektov, ktorí si superodpočet uplatnia.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.