Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Slovenská domácnosť vlani dokázala mesačne usporiť 131 eur

Kategória: Spravodajstvo

Zadlženosť slovenských domácností sa v minulom roku zvýšila. Vzrástli ich finančné záväzky a  výraznejšie stúpol podiel rodín, ktoré majú dlh zabezpečený nehnuteľnosťou.

Bratislava 23. novembra (TASR) - Zadlženosť slovenských domácností sa v minulom roku zvýšila. Vzrástli ich finančné záväzky a  výraznejšie stúpol podiel rodín, ktoré majú dlh zabezpečený nehnuteľnosťou. Slovenské domácnosti pritom dokázali v priemere nasporiť mesačne 131 eur, polovica domácností však nasporila menej ako 50 eur. Uvádza sa to v najnovšom čísle odborného bankového časopisu Biatec, ktorý vydáva Národná banka Slovenska (NBS). Tá uskutočnila vlani spoločne so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR prieskum zameraný na finančnú situáciu a spotrebu domácností.
      Zvýšenie zadlženosti slovenských domácností však podľa NBS v rámci krajín eurozóny dosahuje stále nízku úroveň. "Výraznejšie vzrástol podiel domácností, ktoré majú dlh zabezpečený nehnuteľnosťou, vzrástol aj podiel domácností, ktoré majú dlh v inej forme," uvádza sa v Biatecu.
      Pri posudzovaní zadlženosti sa NBS v prieskume zamerala aj na pomer zadlženia ku finančným zdrojom, ktoré môžu domácnosti použiť na splácanie záväzkov. "Vzhľadom na pokles aktív sa pomer dlhu k aktívam zhoršil. V prípade skupiny domácností s úverom zaručeným nehnuteľnosťou sa naopak podiel dlhu na príjmoch v porovnaní so situáciou v roku 2010 znížil," informuje Biatec.
      Prieskum sa zameral aj na spotrebu domácností. Ukázalo sa, že typická slovenská rodina minula ročne na potraviny 3720 eur, čo predstavuje 31 % príjmov domácností. "Ekonomický blahobyt a materiálny životný štandard domácností je vo veľkej miere podmienený ich prístupom k ekonomickým zdrojom. Tie tvoria najmä ich príjmy a bohatstvo."
      Ako vyplýva z prieskumu, priemerná nominálna hodnota čistého bohatstva slovenských domácností bola na úrovni 65.683 eur. "Slovenské domácnosti disponujú priemerným hrubým ročným príjmom v hodnote 15.425 eur. Z hľadiska úrovne čistého bohatstva existujú regionálne rozdiely. Potvrdil sa trend, že regióny s vyššími priemernými príjmami a väčšou hodnotou obydlia mávajú vyššie čisté bohatstvo. "Bratislavské domácnosti disponujú výrazne vyššími príjmami, bývaním s vyššou hodnotou a vyšším čistým bohatstvom v porovnaní s ostatnými regiónmi,” konštatuje sa v Biatecu. 
      V rámci skúmania spotreby domácností bol prieskum zameraný aj na výdavky rodín na potraviny. Výsledky naznačujú, že slovenské domácnosti v priemere ročne minú na potraviny doma alebo mimo domova 4025 eur. Podiel výdavkov na potraviny na celkových príjmoch na Slovensku v priemere predstavuje 31 %.
      Z hľadiska úspor slovenská domácnosť v priemere dokázala ušetriť mesačne 131 eur, pritom však polovica domácností ušetrí menej ako 50 eur. "V priemere domácnosť usporí približne 10 % jej disponibilného príjmu," píše sa v časopise.
      Vplyv na úspory majú najmä príjmy rodiny. "Domácnosti s vyšším príjmom nasporia výrazne viac, v prípade 20 % domácností s najvyšším príjmom je to viac ako 300 eur pri miere úspor 14 %. Naopak, 20 % domácností s najnižšími príjmami dokáže mesačne v priemere ušetriť len niečo vyše 30 eur, čo predstavuje zhruba 6 % ich disponibilného príjmu," priblížila NBS v Biatecu.
      Národná banka Slovenska uskutočnila prieskum spoločne so ŠÚ SR v apríli 2014. Prvýkrát bol uskutočnený v novembri 2010. Vlani sa na ňom zúčastnilo 2135 domácností z celkového počtu 4200 oslovených domácností.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.