Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort práce sa zapája do Európskeho týždňa BOZP

Kategória: Spravodajstvo

Aj v tomto roku je 43. týždeň venovaný zvyšovaniu povedomia verejnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Počas rokov 2016 až 2017 sa kampaň zameriava na zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Európsky týždeň BOZP sa každoročne koná pod záštitou Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA).
      Aktuálna kampaň propaguje udržateľné a zdravé starnutie a význam prevencie počas celého pracovného života. Zamestnávateľom a zamestnancom poskytuje informácie a nástroje na riadenie BOZP v súvislosti so starnutím pracovnej sily. Zároveň umožňuje výmenu informácií a postupov dobrej praxe v tejto oblasti. "Je nevyhnutné zvyšovať povedomie verejnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj takýmito cielenými aktivitami. Bohužiaľ, každoročne desiatky zamestnancov zomrú na následky pracovného úrazu alebo utrpia ťažkú ujmu na zdraví. Prevencia pracovných úrazov, zdravotných problémov a chorôb z povolania je potrebná počas celého pracovného života a nemôžeme ju podceňovať," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 
      Rezort práce sa do Európskeho týždňa BOZP zapája napr. prostredníctvom seminára "Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov", ktorý 25. októbra 2017 v Prešove organizuje Národný inšpektorát práce pre približne 50 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom a predstaví činnosť národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA). Poukazovať sa bude na problémy z oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov, odborníci odprezentujú aj skúsenosti z vyšetrovania pracovných úrazov v stavebníctve, ale i zistenia inšpekcie práce z kontrol v zamestnávateľských subjektoch v poľnohospodárstve, v lesníctve a pri vysielaní zamestnancov. 
      Inšpektoráty práce pripravujú v jednotlivých krajoch rozmanité aktivity, napr. vzdelávacie podujatia, odborné prednášky, semináre, besedy pre študentov stredných a vysokých škôl a dni otvorených dverí. Poskytovať budú bezplatné poradenstvo o pracovnoprávnych vzťahoch, nelegálnom zamestnávaní, BOZP a o sociálnej legislatíve v doprave. 
      Okrem toho sa v dňoch 6. – 8. 11. 2017 uskutoční na Štrbskom Plese už 30. medzinárodná konferencia "Aktuálne otázky bezpečnosti práce", ktorú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera organizujú Technická univerzita Košice a Národný inšpektorát práce. Prednášajúci budú širokej odbornej, podnikovej i laickej verejnosti prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti z dobrej praxe v oblasti BOZP.
      Špecifické podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu sa konajú vo všetkých krajinách Európskej únie.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.