Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort kultúry žiada neobmedzovať dohody o vykonaní práce

Kategória: Spravodajstvo

Obmedzenie uzatvorenia dohody o vykonaní práce pri súčasnom zachovaní možnosti uzatvorenia dohody o vykonaní práce v kalendárnom roku najviac na 350 hodín bude podľa ministerstva kultúry spôsobovať v praxi problémy.

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Ministerstvo kultúry SR (MK) zásadne nesúhlasí s tým, aby sa trvanie dohody o vykonaní práce obmedzilo na najviac jeden rok. "Obmedzenie uzatvorenia dohody o vykonaní práce na dvanásť mesiacov pri súčasnom zachovaní možnosti uzatvorenia dohody o vykonaní práce v kalendárnom roku najviac na 350 hodín bude spôsobovať v praxi problémy," odkázal rezort ministerstvu práce a sociálnych vecí. Podľa MK pôjde najmä o prípady, v ktorých sa dohoda o vykonaní práce uzatvorí na spracovanie analýzy, koncepcie, dlhodobého programu alebo na spracovanie úlohy obdobného charakteru, kedy splnenie úlohy alebo jej časti nebude možné spracovať a odovzdať v príslušnom kalendárnom roku.

S návrhom, podľa ktorého sa má trvanie dohody o vykonaní práce obmedziť na jeden rok a dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti sa majú skončiť vždy ku koncu roka, v ktorom boli uzavreté, nesúhlasí ministerstvo hospodárstva. "Podľa nášho názoru ide o nové, neprimerané povinnosti pre podnikateľov, ktoré im zvýšia administratívnu záťaž a ktoré sú neproporcionálne vzhľadom na účel, ktorý sa navrhovaným opatrením sleduje," odkázalo ministerstvo hospodárstva rezortu práce a sociálnych vecí. 

Podľa ministerstva hospodárstva nie je správne, aby na podnikateľov, ktorí zneužívajú uvedené inštitúty v sociálnom poistení, doplácali podnikatelia, ktorí dodržiavajú zákon a plnia si všetky svoje povinnosti. "Predikcia nepoctivého konania podnikateľov zo strany štátu je podľa nášho názoru nesprávny fenomén, ktorý spôsobuje neprimeranú reguláciu inštitútov, ktoré podnikatelia využívajú pri svojej činnosti a ktoré im umožňujú lepšie a účelnejšie tvoriť príjem nielen pre zabezpečovanie svojich životných alebo profesionálnych potrieb, ale aj pre chod štátu a spoločnosti, " tvrdí rezort hospodárstva. 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce obmedzením trvania dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru zabrániť zneužívaniu dohôd na obchádzanie platenia sociálnych odvodov. Časové obmedzenie dohôd ministerstvo vložilo do návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá má riešiť vyplácanie dôchodkov z druhého penzijného piliera. "V prípade neobmedzeného trvania dohôd s nepravidelným odmeňovaním sa zamestnávateľ vyhýbal odvádzaniu poistného na dôchodkové poistenie," uvádza ministerstvo. 

Dohoda o vykonaní práce by podľa návrhu rezortu mala od júla budúceho roka trvať najviac jeden rok. Trvanie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti plánuje ministerstvo práce od polovice budúceho roka obmedziť tak, aby sa tieto dohody končili vždy ku koncu kalendárneho roka, v ktorom sa uzatvárajú. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená na neurčitý čas pred 1. júlom 2014 sa podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí skončí najneskôr 31. decembra 2014. Dohoda o vykonaní práce uzatvorená na neurčitý čas pred 1. júlom 2014 sa má skončiť najneskôr uplynutím dohodnutého obdobia, v ktorom sa má pracovná úloha vykonať.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.