Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií vyhlási obstarávanie na elektronické kolky

Kategória: Spravodajstvo

Prevádzkovateľom systému eKolok však môže byť len spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu a súčasne spoločnosť, ktorá doposiaľ vykonávala distribúciu a predaj papierových kolkových známok.

BRATISLAVA 25. februára (SITA) - Ministerstvo financií (MF) SR vyhlási obstarávanie na poskytovanie služieb centrálneho systému pre platby poplatkov, teda na takzvaný eKolok. Prevádzkovateľ systému bude podľa informácií ministerstva zabezpečovať výber, evidenciu, zúčtovanie a vracanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom tohto elektronického systému.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že ku každej zmluve s finančným plnením, je nevyhnutné realizovať verejné obstarávanie, ak sa na danú situáciu nevzťahuje zákonná výnimka. Zároveň však MF uviedlo, že podľa zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkoch môže byť prevádzkovateľom nového systému eKolok iba spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, keďže výnos z týchto poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu. "A súčasne je podľa zákona splnomocnený zabezpečovať prevádzku systému len ten subjekt, ktorý doposiaľ vykonával distribúciu a predaj papierových kolkových známok," informovalo MF a doplnilo že zmluva bude uzatvorená na dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Podľa ministerstva prináša nový systém úhrady správnych a súdnych poplatkov elektronickou formou zásadnú zmenu. "Zámerom je zvýšiť komfort občanov a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušiť a sprehľadniť celý systém a zvýšiť kvalitu finančného riadenia príjmov štátu," uviedol rezort financií. V rámci nového systému tak budú existovať viaceré možnosti platieb, pričom bude možné platiť poplatky aj bezhotovostne. Ako ďalej špecifikovalo ministerstvo, systém eKolok nahradí súčasnú formu platenia poplatkov papierovými kolkovými známkami postupne v priebehu roka 2014. 

Náklady na zavedenie nového systému uhrádzania správnych a súdnych poplatkov vyčíslil štát na skoro 12 mil. eur. Suma 5,3 mil. eur je financovaná z eurofondov, zvyšok by mala zo svojich prostriedkov vykryť Slovenská pošta, ktorá by zároveň mala byť prevádzkovateľom celého systému. Štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini ešte v októbri minulého roka uviedol, že na ročnej prevádzke nového spôsobu platenia poplatkov by mal štát ušetriť 1 mil. eur. Doterajší model papierových kolkov štát pôvodne stál 8,9 mil. eur za rok.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.