Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií obhajuje poplatky za záväzné stanoviská

Kategória: Spravodajstvo

Navrhnutá výška úhrady za záväzné stanovisko je podľa ministerstva financií porovnateľná s výškou v iných krajinách EÚ, v ktorých je tento inštitút zavedený.

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Navrhnuté spoplatnenie vydávania záväzných stanovísk finančného riaditeľstva sumou minimálne 4 tisíc eur je podľa ministerstva financií porovnateľné s okolitými krajinami Európskej únie (EÚ). Rezort to uviedol v rámci vyhodnotenia pripomienkového konania k pripomienkam zo strany zamestnávateľov, ktorí požadovali napríklad znížiť sumy za vydanie stanoviska a zrušiť ich naviazanie na hodnotu obchodného prípadu.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) navrhla napríklad úpravu sadzby poplatku na sumu 400 eur na základe skúseností s porovnateľným inštitútom v Českej republike, kde sa prijatie žiadosti o vydanie rozhodnutia o záväznom postupe podľa daňového poriadku spoplatňuje vo výške 10 000 CZK, čo je v prepočte necelých 400 eur. "Myslíme si, že v prípade návrhu ide o niekoľkonásobné prevýšenie tejto sumy (10- až 75-násobok) a je neporovnateľná aj napríklad s požadovanou cenou daňových poradcov za spracovanie odborného stanoviska," upozornila v pripomienkovom konaní k novele zákona o správe daní RÚZ.

S navrhovaným spoplatňovaním vydávaných stanovísk zásadne nesúhlasí aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), podľa ktorej by takto spoplatnené záväzné stanoviská zhoršili pozíciu najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí nie sú tak kapitálovo silní. Nesúhlas s návrhom ministerstva financií vyslovila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). "Navrhujeme, aby finančná správa určila personálne a iné náklady, ktoré sú spojené s vydávaním stanovísk a v tejto výške boli poplatky do zákona zapracované, bez ohľadu na výšku obchodného prípadu, pretože veľmi často to nie je možné ani určiť," odporúča AZZZ.

Výška úhrady za záväzné stanovisko však podľa reakcie ministerstva financií nesúvisí s nákladmi finančnej správy pri vydávaní záväzného stanoviska. "Zavedenie tohto inštitútu predpokladá podávanie žiadostí hlavne zo strany veľkých podnikateľských subjektov, ktorí sa chcú etablovať na slovenskom podnikateľskom trhu a potrebujú záväzné posúdenie svojich predpokladaných transakcií. Výška úhrady za záväzné stanovisko je porovnateľná s výškou v iných krajinách EU, v ktorých je tento inštitút zavedený," dodáva rezort.

Daňovníci by mali mať možnosť požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie tzv. záväzného stanoviska k uplatneniu osobitných predpisov od budúcoročného septembra. Výšku úhrady spojenú so žiadosťou o záväzné stanovisko navrhol rezort financií na úrovni 1 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak subjekt žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného právneho predpisu. V prípade, ak bude daňovník žiadať stanovisko k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov, mala by byť úhrada stanovená vo výške 2 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur. Ak daňovník požiada o záväzné stanovisko k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady, je úhrada navrhnutá na úrovni 3 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur a najviac 30 000 eur.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.