Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií ide meniť 10 zákonov, chce pomôcť podnikateľom

Kategória: Spravodajstvo

Hlavnými cieľmi pripravených zmien je podľa ministerstva financií zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a boj proti daňových podvodom.

BRATISLAVA 28. mája (SITA) - Ministerstvo financií pripravilo zmeny desiatich zákonov, ktoré by mali podnikateľom znížiť administratívnu záťaž a mali by pomôcť v boji proti daňovým podvodom. Zmeny príslušných zákonov, ktoré rezort predkladá do pripomienkového konania, by mali byť účinné od začiatku budúceho roka. "Predpokladáme, že na vláde by tieto zákony mohli byť schválené ešte pred vládnymi prázdninami, to znamená v lete a posunuté do parlamentu asi na septembrovú schôdzu," uviedol na utorňajšej tlačovej besede minister financií Peter Kažimír.

Pripravené zmeny v zákone o účtovníctve by sa podľa ministra financií mali dotknúť približne 60 % podnikateľov. Rezort financií napríklad zavádza novú definíciu tzv. mikro účtovných jednotiek. Do tejto skupiny firiem budú môcť byť zaradené firmy, ktoré budú spĺňať aspoň dve z troch stanovených podmienok. Prvým kritériom bude hodnota majetku najviac 350 tisíc eur, druhým maximálna výška obratu na úrovni 700 tisíc eur a ako tretia podmienka je stanovený počet zamestnancov 10 a menej. "Navrhujeme, aby tieto firmy mohli používať skrátenú účtovnú závierku," spresňuje Peter Kažimír. Namiesto súčasných 45 strán by tak účtovná závierka mala mať pre tieto firmy už iba osem strán.

Okrem už prezentovaných zmien napríklad pri zverejňovaní účtovných závierok pripravil rezort financií aj zmeny v zákone o dani z príjmov. Konkrétne by sa mali zjednodušiť formuláre daňových priznaní pre fyzické osoby. Pre právnické osoby pripravuje ministerstvo financií napríklad zvýšenie spodnej hranice pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov z 1 659,7 eura na 2 500 eur, teda na úroveň, aká platí aj pre fyzické osoby.

V rámci zmien v daňovom poriadku by sa mal napríklad znížiť rozsah údajov, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri registrácii na daň. Rovnako by sa mali vypustiť údaje pri registrácii, ktoré si štát vie získať iným spôsobom bez zaťaženia podnikateľov. Od začiatku budúceho roka by mal byť realitou aj inštitút záväzných stanovísk, ktoré by za odplatu mala vydávať finančná správa.

Balík pripravených legislatívnych zmien obsahuje aj opatrenia, ktoré by mali pomôcť v boji proti daňovým podvodom. Ako jedno z najperspektívnejších opatrení rezort financií uvádza zavedenie tzv. kontrolného výkazu pri dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorý by mal priniesť efektívnejšiu a rýchlejšiu kontrolu daňových subjektov. Zmeny rezort financií pripravil aj v oblasti spotrebných daní, konkrétne v zákone o minerálnom oleji.

Zmenám sa od začiatku budúceho roka nevyhne ani oblasť medzinárodného zdaňovania, a to v priamych daniach. Rezort financií totiž pripravil zvýšenie už existujúcej sadzby dane vyberanej zrážkou z 19 na 35 % a zabezpečenie dane pri platbách plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia. Súčasťou pripravených zmien je aj úprava zákona o používaní registračnej pokladnice, kde rezort financií navrhuje sprísnenia s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb.

Ministerstvo financií okrem už spomenutých zmien pripravilo aj zmenu zákona o správnych poplatkoch. Podľa štátneho tajomníka rezortu Petra Pellegriniho by mala novela zabezpečiť nový elektronický systém výberu poplatkov, a teda zrušenie kolkových známok. "Keďže v roku 2014 priebežne plánujeme navždy vypnúť používanie papierových kolkov ako cenín a zaviesť moderný spôsob platenia správnych a súdnych poplatkov, musíme predložiť novelu zákona, ktorá zavádza aj tento nový elektronický systém," uviedol

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.