Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií chce zaviesť elektronické kolky

Kategória: Spravodajstvo

Návrh nového systému platenia správnych a súdnych poplatkov ministerstva financií predpokladá zavedenie tzv. e-kolkov od 1. januára 2014, pričom celý systém bude pozostávať len z jedného výdavku, a to platby za zazmluvnené služby strategickému partnerovi.

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Doteraz používané kolkové známky by mali nahradiť elektronické kolky, ktoré budú vychádzať z nového centrálneho systému platenia a zúčtovania poplatkov. Vyplýva to z návrhu nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych a súdnych poplatkov, ktorý pripravilo ministerstvo financií na rokovanie vlády. "Systém elektronického kolku nebude nahrádzať len existujúce kolkové známky, ale stane sa centrálnym a transparentným spôsobom platby za služby štátnej správy, ktorý zahŕňa aj existujúce platobné kanály," uvádza rezort financií.

Cieľom pripraveného materiálu je podľa ministerstva financií predstaviť nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať všetky aktuálne požiadavky, t.j. zvýšenie komfortu občana, elektronizáciu verejnej správy, bezpečnosť a transparentnosť systému, ako aj jeho centralizáciu a kontrolu. "Odhadovaný časový rámec pre implementáciu navrhovaného cieľového riešenia je 9 mesiacov a vychádza z predpokladu okamžitého zahájenia prác na projekte v októbri 2012 a zvolenej alternatívy obstarania systému ako služby," dodáva rezort financií.
Na základe identifikovateľných nákladov existujúceho systému ministerstvo vyčíslilo sumu vo výške 6,9 mil. eur ako hraničnú ročnú sumu, za ktorú môže štát nakúpiť službu zabezpečenia prevádzky systému elektronických kolkov tak, aby bol tento systém ekonomicky efektívny. Návrh nového systému platenia poplatkov predpokladá zavedenie tzv. e-kolkov od 1. januára 2014 a bude pozostávať len z jedného výdavku, a to platby za zazmluvnené služby strategickému partnerovi. Novonavrhované riešenie je pritom podľa rezortu financií finančne výhodnejšie ako súčasný systém o predpokladaných 1,65 mil. eur. "To znamená, že bez zmeny systému by na roky 2014, 2015 a ďalšie bolo potrebné vyčleniť v štátnom rozpočte ešte o 1,65 mil. eur ročne viac," dodáva ministerstvo.
Nový elektronický kolok má predstavovať formu nehmotnej kolkovej známky. "Ide o vygenerovaný unikátny číselný, čiarový alebo grafický identifikátor, ktorý obsahuje informáciu o zaplatení konkrétnej sumy peňazí (kreditu) za účelom platby správnych a súdnych poplatkov za služby štátnej správy," spresňuje rezort financií. Elektronický kolok bude evidovaný v centrálnom systéme ako aktívny kredit od momentu úhrady, teda predaja elektronického kolku, až do momentu jeho spotreby, kedy je ním zaplatená konkrétna služba orgánu štátnej správy, a kedy sa stav elektronického kolku v centrálnom systéme zmení na spotrebovaný. "V praxi bude ID elektronického kolku predstavovať minimálne 20 miestny kód pozostávajúci z alfanumerických znakov, pričom pre potreby strojového spracovania a skenovania bude reprezentovaný čiarovým alebo grafickým kódom," uvádza ministerstvo financií.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.