Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií chce, aby finančná správa hodnotila daňovníkov

Kategória: Spravodajstvo

Finančná správa SR by podľa zámeru ministerstva financií mala v rámci hodnotenia daňovníkov brať do úvahy finančnú stabilitu, daňovú spoľahlivosť a donorstvo. Daňové subjekty by mali povinne uvádzať stupeň dosiahnutého hodnotenia na účtovných dokladoch, ako sú napríklad faktúry či zmluvy.

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Rezort financií chce zaviesť verejné hodnotenie daňových subjektov. Nezávislý a objektívny rating daňovníkov by mal podľa zámeru ministerstva predstavovať nástroj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie právnej istoty v obchodných vzťahoch. Vyplýva to zo zverejneného návrhu zavedenia systému hodnotenia daňových subjektov, podľa ktorého by mal byt rating daňovníkov zavedený od začiatku roku 2014. "Rating daňových subjektov je novým nástrojom zavádzaným v Slovenskej republike, preto záujmom Ministerstva financií SR a finančnej správy je poskytnúť širokej verejnosti dostatočný časový priestor pre verejnú diskusiu v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhom legislatívnych riešení," uvádza rezort v zverejnenom zámere.

Výsledok hodnotenia daňových subjektov v podobe určeného stupňa ratingu bude verejne dostupnou informáciou. Za účelom dosiahnutia očakávaných efektov budú daňové subjekty podľa ministerstva financií povinne uvádzať stupeň dosiahnutého hodnotenia na účtovných dokladoch, ako sú napríklad faktúry či zmluvy. Rating by mal byť zostavovaný raz ročne, a to do 90 dní od termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a fyzických osôb, resp. od predĺženého termínu. "Určený stupeň ratingu bude platný jeden rok. V priebehu tohto obdobia môže byť zmenený len atribút daňová spoľahlivosť," dodáva ministerstvo.

Celkovo by mala Finančná správa SR v rámci hodnotenia daňovníkov brať do úvahy finančnú stabilitu, daňovú spoľahlivosť a donorstvo. "Alternatívne prichádza do úvahy aj atribút splnenia podmienok osobného postavenia uchádzačov o verejné obstarávanie," uvádza rezort financií. Atribút daňová spoľahlivosť by mal napríklad hovoriť o tom, či daňový subjekt dobrovoľne plní zákonom stanovené povinnosti v stanovených lehotách, spolupracuje so správcom dane, alebo či svoju ekonomickú činnosť vykonáva reálne a zodpovedne. Atribút donorstva by mal brať do úvahy to, či daňovník napríklad podporuje tretí sektor, sociálne slabšie skupiny obyvateľstva alebo aktivity na ochranu a podporu zdravia.

Podnikateľské prostredie nebude implementáciou tohto opatrenia podľa ministerstva financií zaťažené potrebou plnenia dodatočných povinností administratívneho či finančného charakteru. "Stupeň dosiahnutého ratingu bude určovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré má k dispozícii," konštatuje rezort. Nové hodnotenie bude mať pritom za následok diferencovaný prístup správcu dane voči subjektom v závislosti od stupňa dosiahnutého ratingu. "Výhody budú vo forme nadštandardných služieb, alebo naopak, využitie inštitútov sprísneného dohľadu, skladania zábezpeky, atď.," spresňuje ministerstvo financií.

V rámci ratingu by mali byť hodnotené daňové subjekty, ktoré dosahujú zdaniteľný príjem z podnikateľskej činnosti, majú povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov, a ktoré podnikajú na základe zápisu v Obchodnom registri alebo na základe živnostenského oprávnenia. Návrhu zavedenia systému hodnotenia daňových subjektov vychádza podľa rezortu financií z akčného plánu boja proti daňovým podvodom.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.