Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Register užívateľov konečných výhod nahradí register partnerov verejného sektora

Kategória: Spravodajstvo

Register užívateľov konečných výhod po roku a štvrť svojej existencie skončí. Nahradí ho nový register partnerov verejného sektora (RPVS).

Bratislava 23. januára (TASR) – Register užívateľov konečných výhod po roku a štvrť svojej existencie skončí. Nahradí ho nový register partnerov verejného sektora (RPVS). Zmena sa uskutoční 1. februára, kedy vstúpi do praxe nový zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon). Starý register zanikne k 31. januáru.
      V súčasnom registri, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, sú zapísané firmy uchádzajúce sa o zákazky v tendri. Novoprijatý zákon, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) prekračuje rámec verejného obstarávania. Pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, vysvetlil hovorca rezortu Peter Bubla.
      Do registra partnerov verejného sektora sa bude musieť zapísať každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností. Zákon sa netýka len finančných prostriedkov a nakladania s nimi, ale pokrýva majetok verejného sektora vo všeobecnosti. Týka sa aj udeľovania niektorých verejných licencií.
      Nový register bude k dispozícii na stránke www.rpvs.gov.sk od 1. februára 2017. Jeho správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo spravodlivosti, registrujúcim orgánom Okresný súd v Žiline. Základnou povinnosťou partnera verejného sektora (PVS) bude povinnosť byť zapísaný v RPVS. Jej nesplnenie bude znamenať zamedzenie prístupu k verejným zdrojom, upozorňuje ministerstvo.
      Nový protischránkový zákon sa pritom týka aj existujúcich právnych vzťahov. "Fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, na ktorú sa nevzťahujú výnimky zákona, má povinnosť dodatočne sa zapísať do RPVS do 31. júla 2017," priblížil Bubla. 
      Jednoduchšiu situáciu budú mať podnikatelia, ktorí sú už zapísaní v súčasnom registri. Fyzické a právnické osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ozrejmil hovorca MS.
      To znamená, že osoby zapísané v súčasnom registri užívateľov konečných výhod sa automaticky stanú zapísanými partnermi verejného sektora a ich údaje budú do nového registra prepísané. Majú však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Urobiť tak musia do 31. júla 2017. 
      RPVS má byť podľa jeho tvorcov ďalším prvkom zvyšovania transparentnosti právnych vzťahov verejného sektora. Odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov "obchodujúcich" so štátom vrátane samosprávy. Popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr má ísť o ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu.
      Podobne ako doterajší register aj RPVS bude obsahovať údaje o užívateľoch konečných výhod v jednotlivých subjektoch obchodujúcich so štátom. Budú tu však zapísané aj údaje o oprávnených osobách, ktoré budú v mene týchto subjektov žiadať o registráciu a budú spoluzodpovedať za správnosť údajov zapísaných v registri. Oprávnenou osobou pritom môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca.
      Za nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod bude PVS potrestaný pokutou vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal. Ak ho nemožno zistiť, tak pokutou od 10.000 do milióna eur.  Pokutu od 10.000 do 100.000 eur dostane aj každý člen štatutárneho orgánu PVS, pričom za jej zaplatenie bude ručiť oprávnená osoba.
      Uložením pokuty bude zároveň štatutár dotknutej právnickej osoby na tri roky automaticky vymazaný zo všetkých obchodných spoločností a zároveň počas týchto troch rokov nemôže byť ako štatutárny orgán zapísaný do obchodného registra. Uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod zakladá zároveň oprávnenie pre štát odstúpiť od zmluvy. Môže zakladať aj trestnú zodpovednosť.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.