Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

PŽS navrhuje opatrenia na zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

Kategória: Spravodajstvo

Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na chvoste európskych rebríčkov v oblasti postavenia žien v spoločnosti, rodovej rovnosti i z pohľadu socioekonomických faktorov, ako je napríklad podnikanie. 

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na chvoste európskych rebríčkov v oblasti postavenia žien v spoločnosti, rodovej rovnosti i z pohľadu socioekonomických faktorov, ako je napríklad podnikanie. Na absenciu účinných opatrení na zlepšenie postavenia žien v spoločnosti poukazuje Platforma žien Slovenska (PŽS), ktorá dnes v Bratislave predstavila projekt Hlasy žien zameraný na hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2016. Pripravila ho s tímom odborníkov a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
      "Sme apolitická organizácia, ktorá komunikuje so všetkými naprieč celým politickým spektrom. Vytvorili sme si bázu ambasádorov, ktorí sú taktiež naprieč celým politickým spektrom, pretože naším záujmom je, aby sme dosiahli želaný výsledok v rámci našej práce," uviedla Naďa Lazarová, podpredsedníčka PŽS, ktorá sa zameriava na tri oblasti - podpora podnikania a zamestnanosti žien, zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života a na ženy líderky a manažérky. "Ženy na Slovensku neuplatňujú svoje práva dostatočne," poznamenala predsedníčka PŽS Miriam Letovanec a predstavila zoznam odporúčaní, ktoré majú po implementácii do praxe zjednodušiť život ženám a rodinám na Slovensku.
      Prvým bodom je zníženie administratívneho zaťaženia pri zakladaní firiem využívaním jedného registra a na jednom mieste do 24 hodín. "Od vzniku po založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prejde v priemere na Slovensku 12 dní, preto túto lehotu navrhujeme skrátiť na 24 hodín a vykonávať ju online formou," zdôvodnila predsedníčka platformy. Druhým odporúčaním je vytvorenie co-workingových a motivačno-vzdelávacích centier na báze lokálnych partnerstiev. "Tento nástroj pomôže najmä ženám v malých mestách a na vidieku, pretože má fungovať na báze vytvorenia lokálneho partnerstva medzi územnou samosprávou, lokálnou podnikateľskou obcou a lokálnym neziskovým sektorom."
      Malá úverová schéma pre ženy - podnikateľky so symbolickou paušálnou úrokovou sadzbou spojená s poradenstvom pri podnikaní je tretím odporúčaním platformy. "Začínajúci podnikatelia, mikropodnikatelia alebo podnikatelia s rizikovejším profilom, čiže podnikateľky nie sú veľmi zaujímavou skupinou pre banky, preto by bolo vhodné, podľa vzoru zo zahraničia, zaviesť schémy podporované z verejných zdrojov." Štvrtým bodom je aktívne zapojenie verejnej správy do využívania flexibilných foriem zamestnávania, práce z domu a skrátených úväzkov s ohľadom na individuálne potreby vo vzťahu k starostlivosti o člena rodiny. Podľa Letovanec napriek tomu, že flexibilné formy zamestnávania sú upravené v Zákonníku práce, ich využívania zaostáva. "V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, kde tieto formy využíva viac ako 30 percent obyvateľstva, na Slovensku je to len niečo vyše šesť percent," doplnila s tým, že najväčším identifikovaným problémom na Slovensku je nedôvera medzi zamestnávateľom a zamestnancom. "Pokiaľ by štátna správa, územná samospráva išli príkladom, mohli by týmto spôsobom motivovať súkromný sektor."
      Z dielne platformy pochádza aj piate odporúčanie, ktorým je zmena zákona o sociálnom poistení, konkrétne nastavenia materskej a rodičovskej dovolenky podľa vzoru Českej republiky. "Napriek tomu, že SR patrí medzi krajiny, ktoré majú najdlhšie trvanie materskej a rodičovskej dovolenky spomedzi EÚ, je tento inštitút málo flexibilný," konštatovala predsedníčka PŽS s tým, že vidí tiež priestor na zvyšovanie materskej na priemer EÚ, a to na úroveň 85 percent z vymeriavacieho základu. Zavedenie bonusu rodovej rovnosti podľa vzoru Švédska zameraného na odstránenie rodovej nerovnosti medzi mužmi a ženami je šiestym opatrením PŽS. Podľa nej je na Slovensku priestor na intenzívnejšie zapojenie otcov do starostlivosti o deti do troch rokoch. "V súčasnosti je to na Slovensku len niečo vyše dvoch percent mužov, preto práve bonus rodovej rovnosti implementovaný vo Švédsku môže byť motivujúcim faktorom."
      Deväť odporúčaní ďalej tvorí zmena fungovania a ohodnotenia opatrovateľských služieb pre deti a odkázaných členov rodiny; systematické umiestňovanie detí vo veku do šesť rokov do predškolských zariadení a prijatie opatrení na zamedzenie marginalizácie žien v spoločnosti a zvýšenia ich zastúpenia v rozhodovacích pozíciách. Miriam Letovanec podčiarkla fakt, že v súčasnosti nie je vo vláde SR žiadna žena a v NR SR je to len niečo vyše 20 percent. "Vidíme priestor na postupné zvyšovanie zastúpenia žien vo verejnom, súkromnom, ale aj v neziskovom sektore. Jedným z prostriedkov, ktorý by mal tomuto opatreniu napomôcť, je zmena zákona o financovaní politických strán."
      Vyhodnotenie volebných programov uskutoční PŽS až po voľbách v marci 2016, aby sa nestala súčasťou predvolebného politického boja. "Budeme sa snažiť komunikovať s lídrami politickým strán, aby sa tieto odporúčania dostali do ich finálnych programov a ak nie, tak po voľbách s tými lídrami, ktorí budú vytvárať vládu SR, aby sa minimálne dostali do programového vyhlásenia vlády," uviedla pre TASR Miriam Letovanec.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.