Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pripravovaná novela daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku. Cieľom opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.

Bratislava 15. marca (TASR) – Novela zákona má podľa MF zlepšiť podnikateľské prostredie, a to najmä znížením administratívnej záťaže a účinnejším bojom proti daňovým podvodom. V rámci propodnikateľských opatrení sa navrhuje zrušenie tzv. "registračných kartičiek" a zníženie poplatku za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

      Novelou daňového poriadku sa navrhuje tiež zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. "Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu. V prípade nesúhlasu s hodnotením daňový subjekt môže podať námietku," priblížilo MF.
      Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity, napríklad dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov, či zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu. Nespoľahlivé daňové subjekty budú zasa dostávať tzv. "malusy", napríklad sa im určí minimálna osemdňová lehota na vyjadrenie.
      V rámci boja proti daňovým podvodom sa pripravovanou novelou navrhuje zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti.
      Okrem daňového poriadku sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH). Úpravou zákona o dani z príjmov sa má s cieľom podpory podnikateľského prostredia umožniť zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do piatich dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.
      Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa má znížiť úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.
      Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty by mala zároveň zaviesť novinku v podobe možnosti platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy. V tomto kontexte sa bude požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronickým spôsobom na tlačive, ktorého obsah predvyplní finančná správa, svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH. Finančné riaditeľstvo SR by malo zverejniť a na dennej báze aktualizovať zoznam takto oznámených bankových účtov. "Pre prípad, že odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť," ozrejmilo MF.
      Riziko, ktoré v sebe nesie uplatnenie inštitútu ručenia za daň, však bude možné na strane odberateľa eliminovať. "Ak bude mať odberateľ obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa tovaru alebo služby," dodal rezort financií. V takomto prípade už správca dane nebude od neho požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.