Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pripomíname: Emailové odklady daňových priznaní neplatia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V súvislosti s oznamovaním predĺženia lehoty na podanie daňových priznaní upozorňujeme, že emailové odklady daňových priznaní zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk v tomto roku neplatia. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31. marca 2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). 

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive elektronicky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v20.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.