Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20. októbra 2021 a ktoré posúva aj ďalšie lehoty splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace roku 2020 a 2021. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za október 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac október 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas informovať.

Podľa nariadenia vlády, ktoré vláda schválila dňa 20. októbra 2021, sa opäť predlžuje lehota splatnosti odloženého poistného za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021. 

Nová lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO je za mesiac:

  • máj 2020 do 31. marca 2022,
  • jún 2020 do 30. júna 2022,
  • júl 2020 do 30. septembra 2022,
  • december 2020 do 31. decembra 2022,
  • január 2021 do 31. marca 2023,
  • február 2021 do 30. júna 2023,
  • marec 2021 do 30. septembra 2023,
  • apríl 2021 do 31. decembra 2023 a
  • máj 2021 do 31. marca 2024.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.