Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pri prenájme bytu či domu sa treba registrovať na daňovom úrade

Kategória: Spravodajstvo

S prenájmom bytu, domu i pozemku sú spojené aj určité daňové povinnosti. V prípade, že sa niekto rozhodne prenajímať nehnuteľnosť na území Slovenska, povinný je oznámiť to daňovému úradu, ktorý prenajímateľovi pridelí daňové identifikačné číslo.

Bratislava 7. mája (TASR) – S prenájmom bytu, domu i pozemku sú spojené aj určité daňové povinnosti. V prípade, že sa niekto rozhodne prenajímať nehnuteľnosť na území Slovenska, povinný je oznámiť to daňovému úradu, ktorý prenajímateľovi pridelí daňové identifikačné číslo. Na daňovom úrade sa treba registrovať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy sa začala nehnuteľnosť prvýkrát prenajímať. Registračná povinnosť sa netýka toho, kto prenajíma len pozemok.
      "U toho, kto popri príjmoch zo závislej činnosti, teda zamestnania, má aj príjmy z prenájmu bytu alebo domu, zamestnávateľ obvykle nemôže robiť ročné zúčtovanie dane. Ak totiž celoročné príjmy z prenájmu všetkých nehnuteľností sú vyššie ako 500 eur, prenajímateľ je povinný podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb," upozornila daňová poradkyňa spoločnosti Accace Jana Klčová. Do výšky nájmu treba preto zahrnúť aj poplatky za prípravu daňového priznania, ale aj prenájom zariadení v byte, teda hnuteľných vecí, ktoré prislúchajú k nehnuteľnosti, energie a akékoľvek iné plnenia, ktoré sú zahrnuté v nájomnom.
      "Pokiaľ sú platby za energie a ostatné služby dohodnuté oddelene, to znamená zvlášť za nájom a zvlášť za spotrebu všetkých energií a tieto služby platí nájomca priamo prenajímateľovi, podliehajú zdaneniu rovnako ako príjem z prenájmu. Znamená to, že aj akékoľvek iné služby spojené s užívaním tejto nehnuteľnosti, za ktoré platí nájomca priamo prenajímateľovi, sú u prenajímateľa považované za zdaniteľné príjmy. Platby, ktoré prenajímateľ následne uhrádza dodávateľom jednotlivých energií a ostatných služieb, si môže uplatniť ako preukázateľný výdavok, a to na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie," doplnila daňová poradkyňa. Rovnako je to aj ak energie a ostatné služby hradí nájomca priamo dodávateľovi a zmluvný vzťah s dodávateľom energií má uzavretý prenajímateľ.
      Prenajímateľ si môže uplatniť daňové výdavky, ktoré znížia základ dane. Od roku 2013 nie je už možné uplatniť si výdavky paušálne vo výške 40 % z príjmu. Všetky musia byť skutočné a preukázateľné. Potrebné je preto odložiť si všetky faktúry alebo pokladničné bloky priamo súvisiace s prenájmom. Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, či ich bude spolu s príjmami evidovať prostredníctvom jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Ak sa rozhodne pre ktorúkoľvek možnosť, povinný je týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ sa rozhodne viesť účtovníctvo, nebude sa považovať za účtovnú jednotku a nebude mať povinnosť pripraviť účtovnú závierku.
      Ten, kto prenajíma byt alebo dom ako fyzická osoba - nepodnikateľ, zaplatí z prenájmu len daň z príjmov vo výške 19 % alebo 25 % podľa výšky základu dane. Podnikatelia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť napríklad na základe živnosti, okrem dane z príjmov z prenájmu musia platiť aj sociálne a zdravotné odvody.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.