Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Prerokuje balíček daňových zákonov z dielne rezortu financií

Kategória: Spravodajstvo

Pokles sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %, zavedenie dane z dividend, či ponechanie 0,2-% výšky bankového odvodu.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Pokles sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %, zavedenie dane z dividend, či ponechanie 0,2-% výšky bankového odvodu. Tieto zmeny majú priniesť novely zákonov z dielne rezortu financií, ktorými sa bude v stredu (17. 8.) na svojom rokovaní po šesťtýždňovej letnej prestávke zaoberať vláda.
      Okrem zníženia sadzby dane pre právnické osoby má byť upravené aj zdanenie dividend, pričom platenie zdravotných odvodov z nich bude zrušené. Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje, aby dividendy plynúce fyzickým osobám bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, podliehali dani vo výške 15 %. Podiely na zisku vyplatené právnickej osobe z nezmluvného štátu alebo daňovníkovi - tuzemskej právnickej osobe z nezmluvných štátov sa zdaní daňou vo výške 35 %.  Ako uviedlo MF SR, ide o opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam. "Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely," ozrejmilo MF SR.
      Zmeny sa majú dotknúť aj bánk, ktoré platia na Slovensku bankový odvod. Až do roku 2020 ho však mali naďalej platiť vo výške 0,2 %.  Počíta s tým novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Pôvodne sa však mala sadzba po vyzbieraní stanoveného objemu financií znížiť na 0,1 %.
      Cieľom návrhu zákona o správnych poplatkoch je zase úprava systému sadzieb poplatkov pri evidencii vozidiel. "Meníme spôsob platenia registračnej dane pri registrácii auta. Nemeníme ho z vlastnej iniciatívy, ale na popud Európskej komisie. Výsledkom je, že ojazdené autá budú platiť nižšiu registračnú daň ako autá nové. Pôvodný koncept bol, že mali rovnakú sadzbu. Museli sme reagovať, lebo voči Slovensku začala Európska komisia proces," priblížil minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). V súčasnosti sa sadzba poplatku pri evidencii vozidla odvíja iba od výkonu motora v kW, čo je podľa ministerstva nedostatočný ukazovateľ pre posúdenie predmetu poplatku, teda hodnoty vozidla v čase jeho evidencie.
      Rezort financií navrhuje zaviesť aj finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Platitelia dane by mali mať na ňu nárok počas daňovej kontroly, a to vtedy, ak trvanie kontroly bude viac ako šesť mesiacov odo dňa, kedy by mal byť nadmerný odpočet platiteľovi vrátený.
      V zákone o osobitnom odvode v regulovanej oblasti zase ministerstvo navrhuje úpravu sadzby odvodu a pokračovanie v uplatňovaní zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.
      Súčasťou boja proti daňovým únikom sú opatrenia obsiahnuté v novele daňového poriadku. Dochádza k úprave inštitútu predbežného opatrenia, vytýkacieho konania, dochádza aj k zmene ustanovenia o námietke zaujatosti a zjednodušujú sa podmienky na povolenie odkladu a splátok. Zavádza sa inštitút skráteného vyrubovacieho konania, ako nový pružnejší spôsob vyrubenia dane.
      K zmenám od budúceho roka by malo dôjsť aj pri zdaňovaní tabakových výrobkov. MF SR pripravilo návrh na zvýšenie spotrebnej dane z týchto výrobkov a plán na ďalšie roky so zámerom stabilizovať daňové príjmy a s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.