Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Prehľad noviel daňových a účtovných zákonov na schôdzi NR SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Na septembrovej schôdzi NR SR bolo v prvom čítaní prerokovaných viacero právnych predpisov z oblasti daní a účtovníctva. Vybrané úpravy sumarizujeme podľa jednotlivých oblastí daní.

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) - vrátane nepriamej novely zákona o dani z príjmov, zákona o dani z poistenia a zákona o spotrebných daniach prináša balíček opatrení zameraných na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Navrhuje sa verejný index daňovej spoľahlivosti – Ministerstvo financií prichádza s novou prepracovanejšou verziou hodnotenia daňovníkov na základe plnenia ich daňových povinností (podávanie daňových priznaní, platenie daní, preddavkov, pokút). Konkrétne podmienky priradenia indexu pre každý daňový subjekt registrovaný pre daň z príjmov by mali byť priebežne zverejňované Finančnou správou. Zodpovední podnikatelia budú zvýhodnení a odmenení v podobe viacerých benefitov – povolenie odkladu platenia dane, platenia dane v splátkach, skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou a mnoho ďalších. Výsledky merania spoľahlivosti jednotlivých podnikateľov v roku 2022 sprístupnia verejnosti.

Novela zákona o DPH – o hlavných zmenách, ktoré návrh zákona prináša sme vás informovali v našom článku.

Novela zákona o účtovníctve – navrhuje okrem iného zverejniť účtovné závierky všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok a tým posilniť transparentnosť vykazovaných informácií výhradne v elektronickej podobe. Návrh zákona tiež spresňuje podmienky pri spracovávaní elektronických účtovných záznamov.

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov – upravuje podmienky prevádzkovania daňového skladu (malý samostatný liehovar) a možnosť výroby piva s nulovou sadzbou spotrebnej dane. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.