Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Preclievanie cez e-commerce portál je bezplatné

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podanie elektronického colného vyhlásenia k zásielkam nízkej hodnoty z tretích krajín prostredníctvom nového e-commerce portálu je bezplatné. Klienti totiž nemusia využívať služby externých prepravných spoločností a splnomocňovať ich na podanie colného vyhlásenia. Prepravné spoločnosti vrátane Slovenskej pošty však môžu od klientov vyberať rôzne poplatky (napríklad za manipuláciu so zásielkou alebo za zastupovanie v colnom konaní). Tieto poplatky nijako nesúvisia s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá ani neurčuje a nemôže do nich ani zasahovať.

Klienti finančnej správy si môžu od 1. júla tohto roka precliť zásielky nízkej hodnoty z tretích krajín sami prostredníctvom nového e-commerce portálu. Ide o rýchle a zjednodušené preclievanie bez toho, aby si finančná správa účtovala za tento úkon poplatky. Ak klienti musia zaplatiť nejaký poplatok pri doručení, určuje si ho prepravca. Upozorňujeme, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať napríklad poplatok za manipuláciou so zásielkou (napr. jej uskladnenie po príchode na Slovensko, poskytnutie potrebných informácií k precleniu zásielky, samotné zastupovanie v colnom konaní a pod.). Tieto poplatky však nijakým spôsobom nesúvisia s colnými poplatkami, ktoré vyberajú colné orgány. Finančná správa žiadnym spôsobom tieto poplatky nevyberá ani neurčuje. Ide čisto o poplatky za služby poskytnuté prepravnými spoločnosťami vrátane Slovenskej pošty, vyčíslené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov a finančná správa nemôže do nich zasahovať.

Prostredníctvom e-commerce portálu môžu klienti precliť všetky zásielky, ktorých vnútorná hodnota tovaru nepresiahne 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy rastlín, živočíchov, zbrane) a ani predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety a pod.).

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov je finančná správa nápomocná. K dispozícii sú im nielen colné úrady, ale aj chatbot Taxana či colné call centrum finančnej správy. Na voľbe č. 5 poskytujú naši konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory. Okrem toho nájdu všetky dôležité informácie aj na špeciálnej podstránke na portáli finančnej správy v časti e-commerce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.