Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na to čo si dovážate z Ukrajiny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Začína sa letná turistická sezóna a cestovanie je opäť v kurze. Pri návšteve našich východných susedov však nezabúdajte, že aj cezhraničná nákupná turistika podlieha prísnym pravidlám. V opačnom prípade by sa výlet na Ukrajinu nemusel vyplatiť. Na niektoré druhy dovážaného tovaru v batožine sa totiž vzťahujú zákazy a obmedzenia, alebo množstevné limity. 

S blížiacim sa letom a zlepšujúcou sa pandemickou situáciou začínajú Slováci uvažovať o výletoch a dovolenkách v zahraničí. Mnohí dovolenkári majú záľubu v kúpe rozličných suvenírov a darčekov alebo nakupujú z dôvodu výhodnejších cien. Cestujúci by si však mali dávať pozor na to, čo dovážajú z tretích krajín. Vízia nákupu tovaru za lákavé ceny sa totiž nemusí vždy vyplatiť.

Z pohľadu členských krajín EÚ je náš východný sused Ukrajina vnímaný ako tretia krajina. Pri návrate z Ukrajiny je dobré byť obozretný a poznať pravidlá dovozu tovaru. Vyhnete sa tak prípadným problémom a zdržaniu sa na hranici.

Colný úrad Michalovce pripomína cestujúcej verejnosti, že pri vstupe na naše územie z Ukrajiny, ale aj ostatných tretích krajín, sa na niektoré druhy tovaru dovážaného v batožine cestujúceho vzťahujú zákazy a obmedzenia alebo množstevné limity pre oslobodenie tovaru od cla a dovozných platieb. Tieto platia rovnako pre všetkých cestujúcich.

V osobnej batožine si môže občan doviezť neobchodný tovar v stanovenej finančnej hodnote v závislosti od použitého druhu dopravy. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur. Tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. Samozrejmosťou je, že takýto tovar je dovážaný príležitostne.

Pozor však na tovar akými sú cigarety, alkohol a pohonné látky, na ktoré sa vzťahujú množstevné limity, ale aj obmedzenie z hľadiska veku. Tabakové výrobky a alkohol si nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb je oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár a 50 gramov tabaku,2 spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, 1 liter tvrdého alkoholu (nad 22%), 2 litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22%, resp., úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.

Pozor si treba dávať aj na množstvo peňažných prostriedkov v hotovosti, s ktorými cestujete. Od 3. júna 2021 platí nová európska legislatíva pre túto oblasť. Menia sa pravidlá a sprísnia sa ich kontroly pri prestupe hraníc EÚ. Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší  formulár. Ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

V záujme ochrany zdravia, životného prostredia, spotrebiteľa a vnútorného trhu podliehajú zákazom a obmedzeniam aj potraviny a produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu, prípravky na ochranu rastlín, chránené druhy rastlín a živočíchov i výrobky z nich (CITES), textil, obuv a iný tovar porušujúci práva duševného vlastníctva.

Platí prísny zákaz dovozu mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve 2 kilogramy. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú pravidlá, musia byť po vstupe na územie EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásením takéhoto tovaru sa občan vystavuje riziku pokuty alebo trestného stíhania.

Bez obáv môže doviezť napríklad chlieb, koláče, sušienky, čokoládu, cukrovinky a sladkosti. Povolený je dovoz potravinových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa, cestovín nemiešaných s mäsovým výrobkom ani ním neplnených. Dovoz medu, mušlí či slimákov je povolený v množstve 2 kilogramy.

Opatrne aj s kvetmi, osivom, sadenicami, ovocím a zeleninou. Platí zákaz ich dovozu bez platného rastlinolekárskeho osvedčenia. Prípravky na ochranu rastlín musia byť autorizované na území Slovenska. Ak nie sú, tak sa na ich dovoz taktiež vťahuje zákaz.

Vždy si vopred overte či tovar, o ktorý máte záujem, si môžete bez problémov doviezť, či nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa dopúšťate colného priestupku alebo trestného činu, za ktorý vám hrozí postih vo forme pokuty, zaistenia a zhabania tovaru, prípadne iný trest.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke a Faceboku finančnej správy alebo môžete kontaktovať Call centrum finančnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.