Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Povinnosti pracujúceho študenta závisia od druhu zárobkovej činnosti

Kategória: Spravodajstvo

Študenti, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu počas letných prázdnin majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od druhu vykonávanej zárobkovej činnosti.

Bratislava 7. júna (TASR) - Študenti, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu počas letných prázdnin majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od druhu vykonávanej zárobkovej činnosti.
      Ak sa študent počas štúdia zamestná na základe pracovnej zmluvy, nadobudne v sociálnom poistení právne postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Sám študent nemá voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti, tie za neho plní jeho zamestnávateľ. 
      Študent – zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy je povinne poistený a platí poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ okrem toho platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Obdobie pracovného pomeru, t. j. obdobie povinného sociálneho poistenia zamestnanca, sa študentovi zhodnotí pri uplatňovaní si nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej poisťovne.   
      Ak si študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov uplatní tzv. výnimku z platenia poistného a jeho príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi. O výnimku žiada študent zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. 
      Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent súčasne viacero brigád, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. Ak príjem študenta z dohody presiahne v kalendárnom mesiaci hraničnú sumu 200 eur, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca aj v prípade, že o výnimku požiadal. V tomto prípade je študent povinný platiť a zamestnávateľ bude za neho odvádzať poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne z rozdielu medzi jeho príjmom a hraničnou sumou 200 eur.
      Ak sa študent rozhodne pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, nevzniknú mu oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni (plní ich jeho zamestnávateľ) a poistné na sociálne poistenie bude platiť ako každý iný pracujúci na dohodu.
      V prípade, že študent začne počas štúdia prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie si bude platiť sám až v nasledujúcom kalendárnom roku podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016. Informácie o odvodových povinnostiach SZČO možno nájsť aj na webe Sociálnej poisťovne v časti SZČO – Povinnosti.
      TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.