Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Poskytovatelia sociálnych služieb sa nezrovnoprávnia

Kategória: Spravodajstvo

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb neúspešne žiadala rezort práce, aby sa príspevok v odkázanosti stal štátnou dávkou a aby sa takýto príspevok poskytoval každému občanovi, ktorý je odkázaný na sociálne služby.

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) neuspela na ministerstve práce a sociálnych vecí s požiadavkou na zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. "Tí klienti, ktorí sú u verejných poskytovateľov, dostávajú viacej z celospoločenských zdrojov než to, čo dostávajú klienti neverejných poskytovateľov," uviedla predsedníčka APSS Milada Dobrotková po rokovaní s rezortom práce a sociálnych vecí o návrhu novely zákona o sociálnych službách.

Asociácia neúspešne žiadala rezort práce, aby sa príspevok v odkázanosti stal štátnou dávkou, a aby sa takýto príspevok poskytoval každému občanovi, ktorý je odkázaný na sociálne služby. Takúto službu by si podľa Dobrotkovej mohol tento občan objednať buď v domácej opatrovateľskej starostlivosti alebo v pobytovom zariadení. APSS tiež neuspela s požiadavkou, aby mali obce povinnosť prispievať na prevádzku pre klientov umiestnených u neverejných poskytovateľov. "Súčasné znenie novely toto nedáva obciam za povinnosť," povedala. Požiadavku na zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podporuje aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Nesúhlas s navrhovanou novelou zákona o sociálnych službách vyjadrila aj Slovenská katolícka charita (SKCH) ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. "Stále sa občania rozdeľujú na dve kategórie, a to na občanov, ktorým sa poskytujú sociálne služby u verejných poskytovateľov a občanov, ktorým sa poskytujú sociálne služby u neverejných poskytovateľov," povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Ako tvrdí SKCH, čím ďalej, tým viac sa roztvárajú nožnice nedofinancovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb oproti verejným poskytovateľom.

Od začiatku budúceho roka sa má podľa navrhovanej novely zákona rozšíriť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb. Ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnych služieb by sa mali financovať z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho chce rezort práce a sociálnych vecí zaviesť finančný príspevok zo štátneho rozpočtu aj pre neverejných poskytovateľov vybraných sociálnych služieb na úrovni vyšších územných celkov.

Finančný príspevok má štát po novom zasielať štvrťročne priamo poskytovateľom sociálnych služieb, a nie ako v súčasnosti prostredníctvom obcí a vyšších územných celkov. Takýto príspevok by mal štát poskytovať v rozdielnych výškach podľa stupňa odkázanosti klienta zariadenia. Každý štvrťrok má štát prostredníctvom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov sledovať, či poskytovateľ sociálnych služieb nemá nedoplatky na daniach a poistných odvodoch.

Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zvýšiť sumu, ktorá musí od začiatku budúceho roka zostať klientom zariadení sociálnych služieb po uhradení poplatku za sociálnu službu. Pri celoročnom pobyte v zariadení sociálnych služieb má ísť o nárast z 20 % na 25 % zo sumy životného minima. Klientovi zariadenia tak bude musieť zostať 49,52 eura namiesto súčasných 39,62 eura. Pri týždennom pobyte bude musieť klientovi zostať 60 % sumy životného minima (118,85 eura), kým v súčasnosti je to 50 % životného minima (99,04 eura).

Pri dennom pobyte so stravou sa má ochranná hranica príjmu klientov zvýšiť z 0,7-násobku životného minima na životné minimum, čo je nárast zo 138,66 eura na 198,09 eura. Ak je klient v zariadení na dennom pobyte bez stravy alebo využíva opatrovateľskú službu, hranica príjmu, ktorá mu má zostať po uhradení poplatku, sa má zvýšiť z 1,3-násobku na 1,4-násobok životného minima. Má ísť o nárast z 257,52 eura na 277,33 eura. Navrhované zmeny sa majú týkať najmä tých klientov sociálnych služieb, ktorých starobný alebo invalidný dôchodok je vo výške 255 až 350 eur. "Celkový počet takýchto klientov je asi 16 674 osôb," konštatuje ministerstvo práce.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.