Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Poradenstvo pre eurofondy v doprave môže stáť 5 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo dopravy začalo tender na komplexné poradenstvo pri implementácii Operačného programu Doprava na roky 2007 až 2013 a príprave nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 až 2020. Poradenské služby majú trvať dvadsať mesiacov a financované majú byť z európskych zdrojov.

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Ministerstvo dopravy vyhlásilo verejnú súťaž na komplexné poradenstvo pri implementácii Operačného programu Doprava (OPD) na roky 2007 až 2013 a príprave nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 až 2020. Predpokladaná cena za poskytovanie uvedených služieb na dvadsať mesiacov je 5,03 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania, uchádzači môžu predkladať ponuky do 22. mája tohto roka. Ministerstvo plánuje poradenstvo financovať v rámci technickej pomoci zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe ôsmich kritérií. Hodinové sadzby za poskytnutie činnosti expertmi na projektové riadenie, programovanie, procesné riadenie a organizačné zabezpečenie, metodickú podporu prípravy riadiacich dokumentov, dopravno-inžinierske poradenstvo a riadenie auditných zistení majú relatívnu váhu po 13 % a pre poradenstvo vo verejnom obstarávaní a právne poradenstvo po 11 %. Uchádzači majú preukázať, že poskytli poradenské služby napríklad pri riadení implementácie programov financovaných z fondov Európskej únie minimálne za 2,5 mil. eur bez dane. 

Rezort dopravy tvrdí, že poradenstvo pre OPD je nevyhnutné aj vo zvyšných dvoch rokoch súčasného obdobia eurofondov, v ktorých je možné peniaze dočerpať. V rokoch 2014 a 2015, ktoré sú najkritickejšie z hľadiska čerpania a ukončovania projektov, ako aj celého operačného programu, je potrebné využiť viac ako 50 % alokácie na projekty v doprave, resp. 1,7 mld. eur len zo zdrojov EÚ. 

"V najbližšom období bude naďalej potrebné zvládnuť pred Európskou komisiou (EK) náročný proces obhajoby opodstatnenosti infraštrukturálnych projektov," informoval agentúru SITA už skôr rezortný hovorca Martin Kóňa. To bude podľa neho zabezpečené nezávislými expertízami, ktoré požaduje komisia v špecifických oblastiach dopravných projektov, spracovávanými úspešným uchádzačom. Ide o náročné štúdie uskutočniteľnosti, posudky, environmentálne štúdie, špecializované dopravné modely, multikriteriálne analýzy, problematiku štátnej pomoci, analýzy bezpečnosti cestnej premávky, či nákladov a výnosov. "Všetky tieto nezávislé expertízy sú striktne vyžadované Bruselom a sú nevyhnutnou podmienkou schválenia projektov v Európskej komisii," dodal Kóňa. 

V prípade Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, ktorého návrh je pripravený, ale EK ho doposiaľ neschválila, bude podľa ministerstva dopravy potrebné zabezpečiť ďalšie nevyhnutné expertné dokumenty. Tie majú preukázať opodstatnenosť a synergiu zadefinovaných priorít pred komisiou a zabezpečiť dôslednú prípravu procesov implementácie tohto programu, aby bola jeho implementácia efektívne naštartovaná od úplného začiatku.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.