Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pohľadávky SP za dva mesiace stúpli takmer o 52 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Z celkového objemu pohľadávok predstavovali pohľadávky poisťovne na poistnom na základe rozhodnutia 454,6 mil. eur, pohľadávky na penále boli vo výške 183,8 mil. eur, nepredpísané pohľadávky tvorili 65,4 mil. eur a ostatné pohľadávky 15,3 mil. eur.

BRATISLAVA 28. mája (SITA) - Pohľadávky Sociálnej poisťovne (SP) ku koncu februára tohto roka dosiahli vyše 719 mil. eur. V porovnaní s koncom vlaňajška sa zvýšili takmer o 52 mil. eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení SP za január a február tohto roka. Z celkového objemu pohľadávok predstavovali pohľadávky poisťovne na poistnom na základe rozhodnutia 454,6 mil. eur, pohľadávky na penále boli vo výške 183,8 mil. eur, nepredpísané pohľadávky tvorili 65,4 mil. eur a ostatné pohľadávky 15,3 mil. eur.

Počas prvých dvoch mesiacov tohto roka podala Sociálna poisťovňa návrhy na vykonanie exekúcie v celkovom objeme 18,1 mil. eur. "Týmto spôsobom bolo od začiatku tohto roka vymáhaných spolu 17 860 rozhodnutí," uvádza sa v správe o hospodárení poisťovne. Od začiatku tohto roka do konca februára vydala poisťovňa 292 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm v celkovom objeme 879 tis. eur. "Z toho úspešne ukončené splátkové kalendáre (100 % úhrada) boli dva s uhradenou sumou 2 tisíc eur," informuje poisťovňa. K zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania poisťovňa pristúpila v 11 prípadoch na celkovú sumu 22 tis. eur. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov bolo 279 na celkový objem pohľadávok 855 tis. eur. "Z nich bolo od 1. januára 2014 do 28. februára 2014 uhradených 64 tis. eur," uvádza poisťovňa v materiáli. 

Voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala SP ku koncu februára tohto roka pohľadávky v sume 92,8 mil. eur. V porovnaní s koncom minulého roka ide o nárast o 6,5 mil. eur. Pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva dosiahli k 28. februáru tohto roka 60,6 mil. eur, čím sa oproti koncu vlaňajška zvýšili o 5,2 mil. eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje poisťovňa k 28. februáru tohto roka pohľadávky vo výške 32,2 mil. eur. V porovnaní so stavom k 31. decembru 2013 sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili takmer o 1,3 mil. eur.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.