Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podpis elektronických podaní pre FS kvalifikovaným certifikátom na eID karte v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo

Finančná správa SR informuje o predĺžení vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024.

Dňa 17. októbra 2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej možno s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu. Riešením do 31. decembra 2024 je, že dotknutý používateľ si na starý doklad cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydá tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou do 31. decembra 2024. Certifikáty boli pôvodne vydávané len s platnosťou do 31. decembra 2023. Od 11. októbra 2023 (od 18.00 h) sú certifikáty vydávané s platnosťou do 31. decembra 2024. Používatelia tak budú môcť do 31. decembra 2024 vytvárať uznaný spôsob autorizácie (zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte) pomocou dotknutých dokladov s čipom.

Používateľ s certifikátom platným do 31. decembra 2023, si v prípade záujmu o využitie autorizácie v zmysle vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, musí po uplynutí jeho platnosti vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie opätovne podľa vyššie uvedeného postupu. Aplikácia eID klient v jej aktuálnych verziách používateľa automaticky upozorní na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu. Všetky informácie k uznaným spôsobom autorizácie sú zverejňované aj na stránke slovensko.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.