Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podnikateľské prostredie na Slovensku je podľa MH stabilné

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo na základe analýzy už vypracovalo viacero opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

BRATISLAVA 5. marca (SITA) - Podnikateľské prostredie na Slovensku je podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) stabilné. "Z aspektu pozície dosiahnutej SR v oblasti podnikateľského prostredia možno celkovo konštatovať stabilitu prostredia i napriek tomu, že i naďalej je potrebné podnikateľské prostredie neustále zlepšovať," myslí si rezort hospodárstva. Ministerstvo na základe analýzy už vypracovalo viacero opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Väčšina opatrení, o ktorých by mala onedlho rokovať vláda, by sa mali realizovať v tomto a budúcom roku.

Ministerstvo spravodlivosti by malo napríklad v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania. Taktiež by malo prehodnotiť minimálne vkladové požiadavky pri spoločnosti s ručením obmedzeným a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ministerstvo financií by malo v rámci zlepšenia podnikateľského prostredia zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, predkladané správcom dane zamestnávateľmi za svojich zamestnancov, s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia vyplňovania duplicitných údajov za zamestnancov v týchto tlačivách. Rezort financií v spolupráci s ministerstvom hospodárstva by mali upraviť ustanovenie v zákone o daní z príjmov, ktoré sa týka výpočtu výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v prípade používania služobného motorového vozidla na súkromné účely tak, aby bolo zohľadnené opotrebenie motorového vozidla.

Na zlepšení podnikateľského prostredia by sa malo podieľať aj ministerstvo kultúry, ktoré v spolupráci s rezortom hospodárstva by malo iniciovať rokovania s podnikateľmi o autorskom zákone. Cieľom je zjednodušiť postup pri realizácii platieb za odmeny. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja by malo pripraviť projekt elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky. Taktiež by malo zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb. Ministerstvo zdravotníctva by malo pre zlepšenie podnikateľského prostredia zrušiť povinnosť informovať zdravotné poisťovne o odklade podania daňového priznania.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.