Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podnikateľom pomôže zjednodušenie účtovníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorá napríklad umožní vo väčšej miere využívať elektronické vedenie účtovníctva, zvýši transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavádza jasné a zrozumiteľné pravidlá, čo všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení.

Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom. Ministerstvo financií ňou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť.


Pozitívna zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva. Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty sa budú archivovať len v elektronickej podobe.

„Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok. V elektronizácii účtovných procesov nás čaká ešte veľa práce, ale aj takéto kroky sú výraznou pomocou,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Pozitívne zmeny pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované. 

Návrh zákona by mal tiež zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok. Účtovné závierky všetkých právnických osôb budú verejne prístupné v Registri účtovných závierok. Okrem väčšej transparentnosti to pomôže napríklad aj pri analýze dát či vyhodnocovaní finančnej kondície jednotlivých subjektov.

Ministerstvo financií SR návrh novely posunulo do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2022.

Viac informácií:

tu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.