Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podnikatelia budú môcť byť vymazaní z čiernej listiny daniarov

Kategória: Spravodajstvo

Subjekty budú zo zoznamu vymazané, ak pominuli dôvody, na základe ktorých bol subjekt v tomto zozname zverejnený a súčasne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil zákonom stanovené povinnosti.

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Podnikateľské subjekty, ktoré sú zverejnené v takzvanej čiernej listine subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH), bude môcť Finančné riaditeľstvo SR z tohto zoznamu aj odstrániť. Poslanci totiž v piatok schválili novelu zákona o správe daní, ktorá túto zmenu zavádza. Subjekty budú zo zoznamu vymazané, ak pominuli dôvody, na základe ktorých bol subjekt v tomto zozname zverejnený a súčasne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil zákonom stanovené povinnosti.

Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom subjektov, u ktorým nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, zverejní aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. V tomto zozname vymazaných subjektov sa okrem mena a priezviska fyzickej osoby, trvalého pobytu či miesta podnikania alebo obchodného mena a sídla právnickej osoby navyše uvedie aj dátum výmazu. 

Subjekt sa na takzvanej čiernej listine môže ocitnúť, ak opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. 

Hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková však informovala, že zaradenie subjektu na zoznam nie je jednorazovou záležitosťou. "To, že je subjekt zaradený na zoznam nie je jednorazová záležitosť. Subjekt je písomnou formou opakovane najmenej trikrát vyzývaný k úhrade DPH, prípadne k odstráneniu ostatných nedostatkov," uviedla pre agentúru SITA Macíková. 

Prvú verziu zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, zverejnila finančná správa začiatkom februára tohto roka. Zoznam rizikových subjektov vtedy obsahoval 1 402 subjektov. Neskôr sa zoznam aktualizoval na dennej báze. V súčasnosti daniari v spomínanom zozname evidujú viac ako 8 700 subejktov. 

Prostredníctvom novely zákona o správe daní ministerstvo financií novelizovalo aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Nepriamu novelu zákona považuje exminister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) za pokus o vpašovanie ustanovenia, podľa ktorého sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude môcť dostať do dokladov regulovaných firiem, do ktorých by za iných okolností prístup nemal. 

"To, čo má podľa predloženého návrhu novely úrad kontrolovať, totiž patrí do pôsobnosti úplne iných orgánov a je to zásadne iná pôsobnosť, než na výkon ktorých bol úrad zriadený. Takáto pôsobnosť mu nepatrí a patriť nemá. Čakal som po prvom čítaní, že možno cez výbory bude nepriama novela zákona vypustená, no nestalo sa tak," skonštatoval exminister Miškov, ktorý preto navrhoval tento bod z novely zákona o správe daní vypustiť. Poslanci však jeho návrh nepodporili.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.