Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podmienky colného odbavenia humanitárnej pomoci na Ukrajinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ako sme už informovali, od pondelka 28.02.2022 je možné humanitárnu pomoc Ukrajine prepravovať iba cez hraničných priechod Vyšné Nemecké – nákladná doprava. Nezabúdajte však aj na svoje povinnosti.

Od piatka 04.03.2022 je možné prepraviť humanitárnu pomoc Ukrajine aj cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Toto platí iba pre prepravu vozidlami do 3,5 tony. Vzhľadom k tejto hmotnosti bude postačovať podať colné vyhlásenie ústne spolu so zoznamom vyvážaného tovaru. Tým však nie je vylúčené colné prerokovanie zásielok s humanitou, ktoré boli prepustené na vnútrozemskej pobočke colného úradu na podklade elektronického vývozného colného vyhlásenia. Avšak stále platí – prepravované vozidlami do 3,5 tony. Informácie o podmienkach podania colného vyhlásenia ako aj o vzore zoznamu tovaru sú uvedené ďalej v tejto časti.

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Na každý tovar, ktorý vystupuje na Ukrajinu, sa podáva colné vyhlásenie. Toto vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru:

  • pri preprave neobchodného tovaru (ide o tovar v osobnej batožine cestujúceho – malé množstvo tovaru prepravovaného osobnými vozidlami) postačuje podať ústne colné vyhlásenie. To znamená, že vývoz tovaru oznámite colným orgánom na hraničnom priechode a predložíte k nemu čitateľný zoznam tovaru. Na zozname uvediete všetok vyvážaný tovar – informatívny vzor ako má byť vyhotovený zoznam je v zelenom poli s názvom „DOKUMENTY“. Údaje o tovare vo vzore zoznamu sú iba informatívne – prosíme, uveďte všetky údaje o reálne vyvážanom tovare.
  • pri preprave obchodného tovaru (iný ako neobchodný bez ohľadu na to či ho prepravuje fyzická osoba alebo právnická osoba, dobročinná alebo charitatívna organizácia, atď.) postačuje rovnako podať ústne colné vyhlásenie avšak iba vtedy ak:
    • nepresahuje hodnotu 1 000 EUR alebo
    • nepresahuje čistú hmotnosť 1 000 kg.

Rovnako ako pri neobchodnom tovare oznámite vývoz tovaru colným orgánom na hraničnom priechode a predložíte k nemu čitateľný zoznam tovaru. Na zozname uvediete všetok vyvážaný tovar – informatívny vzor ako má byť vyhotovený zoznam je v zelenom poli s názvom „DOKUMENTY“. Údaje o tovare vo vzore zoznamu sú iba informatívne – prosíme, uveďte všetky údaje o reálne vyvážanom tovare.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.