Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Počet audítorov na Slovensku vlani mierne klesol

Kategória: Spravodajstvo

Zo zoznamu audítorov Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v roku 2012 vyčiarkol 251 audítorov a zo zoznamu audítorských spoločností 139 subjektov.

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Úrad pre dohľad nad výkonom auditu evidoval v minulom roku 807 aktívnych audítorov. V porovnaní s rokom 2011 ich počet mierne poklesol, keďže predvlani počet aktívnych audítorov dosahoval 820. Zo spomínaných 807 audítorov, ktorí mali ku koncu vlaňajška aktívnu licenciu, ich 439 vykonávalo audítorskú činnosť v mene a na účet audítorskej spoločnosti a 368 audítorov vykonávalo činnosť vo svojom mene a na vlastný účet. "V rokoch 2009 - 2012 nedošlo k významnej zmene počtu audítorov a audítorských spoločností, pričom došlo k miernemu zníženiu počtu aktívnych audítorov v roku 2012 oproti roku 2011," uvádza úrad v správe o činnosti v roku 2012.

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v minulom roku evidoval aj 236 aktívnych audítorských spoločností. Zo zoznamu audítorov pritom v roku 2012 vyčiarkol 251 audítorov a zo zoznamu audítorských spoločností 139 subjektov. Pri relatívnom konštantnom počte audítorov úrad aj v roku 2012 zaznamenal pozitívny trend vo vývoji vekovej štruktúry. "Priemerný vek audítorov pri vyčiarknutí zo zoznamu audítorov je nad 65 rokov. Absolútna väčšina nových audítorov je vo veku do 35 rokov," konštatuje úrad.

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pôsobí ako právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do Obchodného registra SR. Medzi základné činnosti vykonávané úradom patrí napríklad zabezpečovanie audítorských skúšok, zabezpečovanie skúšky spôsobilosti, či vydávanie certifikátov. Okrem iného vykonáva úrad aj dohľad nad dodržiavaním medzinárodných audítorských štandardov či etického kódexu.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.