Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

PMÚ SR zverejnil postup určovania pokút v prípadoch porušení súťažných pravidiel

Kategória: Spravodajstvo

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") publikoval Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (ďalej len "metodický pokyn"), ktorý je v účinnosti od dňa 1. 9. 2018.

Bratislava 5. septembra (TASR) - Uvedený metodický pokyn je revíziou metodického pokynu vydaného v roku 2014. Nové znenie metodického pokynu zohľadňuje predchádzajúcu prax úradu a najnovší vývoj v oblasti ukladania pokút, ktorá reflektuje okrem iného aj zmeny vo vývoji štruktúry a charakteru prípadov v súčasnosti posudzovaných úradom. Cieľom revízie je transparentne informovať verejnosť o postupe úradu pri ukladaní pokút za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia alebo účasťou na dohode obmedzujúcej súťaž.
      Návrh metodického pokynu úrad predstavil verejnosti minulý rok počas konferencie. Následne otvoril verejnú konzultáciu, v rámci ktorej dostal viaceré pripomienky, ktorými sa zaoberal. Touto cestou úrad vyjadruje vďaku odbornej verejnosti za postrehy. O spracovaní pripomienok bude úrad informovať verejnosť 11. 10. 2018 na pripravovanej konferencii a zároveň počas nej bližšie predstaví znenie jednotlivých častí metodického pokynu, ako aj dôvody, ktoré úrad viedli k takejto úprave.
      Kompletné znenie je dostupné na webovom sídle úradu http://www.antimon.gov.sk/data/files/963_metodicky-pokyn-o-postupe-pr i-urcovani-pokut_1-9-2018.pdf.

      TASR informovala hovorkyňa Protimonopolného úradu (PMÚ) Slovenskej republiky (SR) Adriana Oľšavská.

     Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.