Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oznámenie o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Kategória: Oznámenie Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9467/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Na základe § 6 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje nasledovné:

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa alkoholickým nápojom rozumie lieh, víno, medziprodukt a pivo. Daň z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, víno a medziprodukt, sa podľa § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Daň z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona vypočíta ako súčin základu dane, percenta objemu skutočného obsahu alkoholu v pive a príslušnej sadzby dane.
 
S účinnosťou od 1. apríla 2023 je v § 6 ods. 2 zákona ustanovená výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh nasledovne:
  1. základná sadzba dane je 1 404 eur/hl a.,
  2. znížená sadzba dane je 702 eur/hl a.
V súlade s § 6 ods. 4 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno, nasledovná:
  1. tiché víno 0 eur/hl,
  2. šumivé víno 79,65 eura/hl,
  3. šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eura/hl,
  4. tichý fermentovaný nápoj 0 eur/ hl,
  5. šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur/hl.
Výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je medziprodukt je podľa § 6 ods. 5 zákona 84,24 eura/hl. Výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo vyplývajúca z § 6 ods. 6 zákona, je nasledovná: a) základná sadzba dane 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu, b) znížená sadzba dane 2,652 eura/hl//% objemu skutočného obsahu alkoholu. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.