Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie DP k DPH

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: MF SR

MF SR oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty určeného oznámením MF SR č. MF/017342/2020-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

Vzor DP k DPH bol s účinnosťou od 1. januára 2021 určený oznámením MF SR č. MF/017342/2020-731 a uverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2020.

Poučenie na vyplnenie DP k DPH vychádza z poučenia, ktoré bolo vydané na vyplnenie DP používaného od 1. januára 2020, ktorého vzor sa od 1. januára 2021 mení. Poučenie sa mení a dopĺňa v nadväznosti na zákon č. 344/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmeny v poučení na vyplnenie DP sa týkajú najmä zavedenia nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou, ktoré sú účinné od 1. januára 2021.

Celé poučenie nájdete tu:

POUČENIE


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.