Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Okruh prijímateľov regionálneho príspevku sa má rozšíriť o podnikateľov

Kategória: Spravodajstvo

Okruh prijímateľov regionálneho príspevku sa má rozšíriť o fyzické osoby (FO) – podnikateľov.

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli pri hlasovaní do druhého čítania. Účinnosť zákona sa navrhuje 1. aprílom 2018.
      "Predkladaný návrh zákona rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov. Návrh taktiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob kreovania, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (rada) a vytvorenie výborov na okresnej úrovni," konštatuje sa v predkladacej správe k novele legislatívnej normy. 
      Návrh zakotvuje aj ustanovenia o Ročných prioritách, ako vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.
      "Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie zaostávajúce okresy Slovenskej republiky, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov, a tým aj kvality života," zdôvodňuje sa vo vládnom materiáli.
      Zvýšenie počtu NRO sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.