Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Odobrila zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov

Kategória: Spravodajstvo

Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia by malo zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce a vyššie príjmy štátu.

Bratislava 23. mája (TASR) –  Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v stredu na rokovaní schválil s pripomienkami vládny kabinet.
      Účelom právnej úpravy je zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení, pričom vykonávať by ho mala Sociálna poisťovňa. Podľa predkladateľa sa tým predíde zvýšeniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov.
      Predložený návrh počíta s tým, že platiť a odvádzať preddavky na poistnom sa začne za obdobie od januára 2021 a Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021. Dôvodom navrhnutej účinnosti od 1. januára 2021 je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe. 
      Na tomto návrhu sa zhodla aj tripartita na rokovaní v pondelok (21. 5.). "Našiel som podporu sociálnych partnerov pri riešení tohto zákona s tým, že sme akceptovali účinnosť toho zákona od roku 2021 vzhľadom na to, že subdodávatelia pre Sociálnu poisťovňu musia dovtedy zabezpečiť zmenu systémov," skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD).
      Ročné zúčtovanie sa má týkať poistného na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity. Tieto budú platené a odvádzané preddavkovo a vykoná sa nad nimi ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude uskutočňovať.
      Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti aj dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, bude zachované v podobe odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. "Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku v priebehu kalendárneho roka neuplatnia v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu," vysvetľuje rezort práce.
      V novele zákona sú obsiahnuté aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materské pre oboch, ak sa starajú každý o iné svoje dieťa. Zmeny týkajúce sa právnej úpravy materského nadobudnú podľa návrhu účinnosť 1. januára 2019. Zmena definície zamestnanca nadobudne účinnosť 1. novembra 2019 a právna úprava týkajúca sa prideľovania, sprístupňovania a evidovania identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca by mala byť účinná od 1. januára 2020.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.