Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Od januára platia zmeny v oblasti účtovníctva a colníctva

Kategória: Spravodajstvo

 Na Slovensku sa zavádza inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve.

Bratislava 2. januára (TASR) - Vyplýva to z novely tohto zákona, ktorá nadobudla 1. januára účinnosť.
      Novelu pripravil rezort financií s cieľom pokračovať v boji s daňovými podvodmi. "Zároveň z aktualizovaného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 vyplynula nová požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty doby archivácie účtovných dokladov na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti konania," ozrejmilo ministerstvo.
      Ďalším cieľom novely je zaviesť možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.
      Právnou normou sa upravujú aj oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok pri zanikajúcej účtovnej jednotke, ako aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. Ide o prípady, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho vzoru.
      Účinnosť od 1. januára nadobudla aj novela colného zákona, ktorá reaguje najmä na zistené nedostatky z aplikačnej praxe. Právnou normou sa zároveň do slovenskej legislatívy ukotvujú viaceré nariadenia Európskej komisie. "Cieľom zákona je zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu Únie," priblížilo Ministerstvo financií SR.
      Novelou sa ustanovuje aj postup vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov pri celkovej záruke na colný dlh. Upravujú sa aj podmienky nakladania s tovarom, ktorý bol zaistený alebo prenechaný v prospech štátu.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.