Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Od 15. decembra začne platiť nová odvodová úľava

Kategória: Spravodajstvo

Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15. decembra 2015 k rozšíreniu skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou.

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15. decembra 2015 k rozšíreniu skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobitného predpisu.
      Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov. Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a že zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice.
      Ďalšou podmienku je, že zamestnanec bol nepretržite evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Okrem toho jeho príjem nemôže presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy. Na právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2015, predstavuje týchto 67 % priemernej mesačnej mzdy suma 552,08 eura a ak vzniknú v roku 2016, bude hraničná suma 574,86 eura.
      Odvodová úľava bude platiť najviac 12 mesiacov počas trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ počas 12 mesiacov bude platiť za zamestnanca len poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie.
      Nová odvodová úľava pre zamestnancov s trvalým pobytom v takzvaných hladových dolinách sa od polovice decembra tohto roka podľa predbežných informácií bude vzťahovať na 12 okresov. Tie ešte oficiálne zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR na svojom webovom sídle.
      Ak takýto zamestnanec bude chcieť byť v budúcnosti za obdobie odvodovej úľavy dôchodkovo poistený, bude mať možnosť za toto obdobie dodatočne si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.
      TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.