Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Občania a firmy si môžu termín na priznanie k dani z príjmov odložiť

Kategória: Spravodajstvo

Daňové priznania k dani z príjmov dosiahnutých v roku 2014 sa podávajú do 31. marca 2015.

Bratislava 6. februára (TASR) - Daňové priznania k dani z príjmov dosiahnutých v roku 2014 sa podávajú do 31. marca 2015. Aj v tomto roku si občania aj podnikatelia môžu termín na podanie predĺžiť, a to o celé kalendárne mesiace, najviac o tri a ak vlani mali zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tak najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. Podmienkou je, že to oznámia na príslušnom daňovom úrade podľa miesta bydliska alebo sídla firmy najneskôr do konca marca.
      "Lehotu predĺženia stačí na daňovom úrade len oznámiť. V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je vždy koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote treba daň aj zaplatiť. Ak súčasťou minuloročných príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, uvedie v oznámení aj túto skutočnosť," informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.
      Dôvodom na predĺženie lehoty môže byť aj konkurz alebo likvidácia spoločnosti. "V takých prípadoch môže lehotu predĺžiť len správca dane, a to rozhodnutím vydaným na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť treba podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania," upozornila ďalej hovorkyňa FS. Poukázala aj na situácie, keď daňovník zomrie.
      "Priznanie podá dedič do troch mesiacov po smrti, pričom aj túto lehotu môže správca dane predĺžiť na základe žiadosti dediča. V rovnakej lehote troch mesiacov po smrti podáva priznanie za zomrelého daňovníka aj osoba, na ktorú podľa Zákonníka práce prešlo právo na jeho príjmy," spresnila. Dedič môže daňový úrad požiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť aj v tomto prípade treba podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
      Za zamestnancov, ktorí v roku 2014 dosiahli príjmy len zo zamestnania, teda zo závislej činnosti, robí zúčtovanie dane zamestnávateľ. Predpokladom však je, že zamestnanec o to požiada zamestnávateľa najneskôr do 16. februára.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.