Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Občania a firmy doručujú na daňové úrady chybne vyplnené priznania

Kategória: Spravodajstvo

Na daňové úrady doručujú občania a podnikatelia neraz zle vyplnené tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov.

Bratislava 16. marca (TASR) – Na daňové úrady doručujú občania a podnikatelia neraz zle vyplnené tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov. Používajú niekedy už neplatné tlačivá, nesprávne v nich vyznačujú zdaňovacie obdobie a zabúdajú ich podpísať. Daňové priznanie k príjmom dosiahnutým v roku 2014 sa podáva najneskôr 31. marca 2015 alebo do tohto dátumu musia daňovníci oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa bydliska alebo sídla firmy predĺženie lehoty.
      "Aktuálne sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014, teda na tlačive daňovník vyznačí rok 2014, a nie 2015. Priznanie je povinný podať ten, koho celkové príjmy podliehajúce dani, ktoré dosiahol v roku 2014 a presiahli 1901,67 eura. Do tejto celkovej sumy započíta akýkoľvek dosiahnutý príjem okrem toho, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane z príjmov oslobodený," upozornila hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková. Podrobné informácie FS zverejňuje na svojom webe www.financnasprava.sk.
      Macíková pripomenula, že v tlačivách často chýba daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo rodné číslo daňovníka. "Tieto údaje musia byť vyplnené v príslušnej časti na všetkých listoch tlačiva. Ďalej chýba vyznačenie činnosti podľa SK NACE, ktoré sa vzťahuje a treba ho doplniť, ak podnikateľ vykáže príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Stretávame sa aj s nekompletnými podaniami. Na daňový úrad treba doručiť všetky strany daňového priznania, vrátane príloh," pripomenula hovorkyňa FS. Pomerne chronickým nedostatkom je chýbajúci podpis na konci priznania a tiež v časti, v ktorej daňovník poukazuje 2 % dane neziskovej organizácii. "Pomerne často chybne označia aj druh v časti, kde majú vyznačiť, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné priznanie." Tieto chyby sa podľa hovorkyne FS opakujú už každoročne, a preto sa ich treba vyvarovať.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.