Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

O potvrdenie pre získanie 2% daní z príjmu už nemusíte žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

Najjednoduchšou možnosťou je priamo požiadať svojho notára, ktorého aj tak musia v tejto veci navštíviť, aby si informácie overil na portáli OverSi.gov.sk. V takomto prípade nebudú potrebovať papierové potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

Ak by notársky úrad nevedel získať potvrdenie priamo v portáli Oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa ho na požiadanie vydá. Pre tieto prípady však neziskové organizácie a občianske združenia upozorňuje, aby o potvrdenie požiadali Sociálnu poisťovňu čo najskôr. Vzhľadom na krízovú situáciu a vysoký počet požiadaviek smerujúcich na Sociálnu poisťovňu je dôležité nenechávať si vybavovanie potvrdenia na poslednú chvíľu. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.

Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmu nesmie byť staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá nedoplatok poistného na poistení nemocenskom, dôchodkovom a na poistení v nezamestnanosti. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.