Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novú výšku poistného živnostníkom oznámi Sociálna poisťovňa okolo 20. júla

Kategória: Spravodajstvo

Podnikatelia a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podľa daňového priznania mali minuloročný príjem vyšší ako 4944 eur, budú od augusta do Sociálnej poisťovne (SP) platiť už povinné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Bratislava 3. júla (TASR) - Podnikatelia a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podľa daňového priznania mali minuloročný príjem vyšší ako 4944 eur, budú od augusta do Sociálnej poisťovne (SP) platiť už povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Novú výšku poistného zaplatia po prvýkrát do 10. augusta, ak priznanie za minulý podali v riadnom termíne (do 31.3.) a tí, ktorí si lehotu na podanie priznania odložili na neskorší termín, nové poistné do Sociálnej poisťovne zaplatia prvýkrát v novembri (do 9. 11. 2015).
      Pokiaľ doteraz poistné neplatili, nemusia sa na povinné poistenie hlásiť a odpadá im aj povinnosť vypočítať si výšku vymeriavacieho základu a sumu poistného. Urobí to za nich Sociálna poisťovňa, o čom ich bude počas nasledujúcich dní informovať. Ako povedala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka výberu poistného SP Andrea Zahoranová, oznámenie by mali dostať okolo 20. júla a tí, ktorí oznámenie nedostanú, mali by sa obrátiť na svoju pobočku SP v mieste trvalého pobytu. Oznámenie SP nebude doručovať len tým, ktorí doteraz neplatili poistné a vlani mali podľa daňového priznania príjem 4944 eur alebo nižší.
      "Zmenu najviac pocítime k 1. júlu a k 1. októbru u tých, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. K týmto dátumom dochádza najčastejšie k vznikom aj zánikom poistenia. Sociálna poisťovňa bude SZČO oznamovať aj trvanie poistenia. V oznámení bude informácia o výške vymeriavacieho základu, z ktorého budú odvádzať poistné, suma poistného, splatnosť a všetky údaje potrebné k úhrade poistného, teda variabilný symbol a špecifický symbol," informovala Zahoranová.
      Podnikatelia, ktorí doteraz platili nemocenské aj dôchodkové poistenie a ich príjem podľa daňového priznania bol vyšší ako 4944 eur, platia poistné aj naďalej. Tieto osoby dostanú oznámenie s novou výškou poistného, len ak došlo k zmene ich vymeriavacieho základu. Z oznámenia sa dozvedia o termíne splatnosti a budú v ňom aj všetky údaje potrebné k zaplateniu poistného. U SZČO, ktorá doteraz platila poistné, avšak jej príjem za minulý rok podľa daňového priznania bol 4944 eur alebo nižší, dochádza k zániku povinného poistenia k 30. júnu a u tých, ktorí požiadali o odloženie daňového priznania, prestanú platiť poistné, posledné zaplatia v terajšej výške v októbri za september. Dostanú o tom tiež oznámenie SP.
      V tomto roku sa vymeriavací základ navršuje o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a o povinné poistenie, ktoré SZČO zaplatila minulý rok, delí sa číslom 12 a koeficientom, ktorý sa zmenil z 1,6 na 1,486.
      "Výšku sa všetci dozvedia zo spomínaných oznámení. Ten, kto by si chcel vypočítať vymeriavací základ sám, môže použiť kalkulačku, ktorá je zverejnená na webovej stránke poisťovne www.socpoist.sk," doplnil hovorca SP Peter Višváder.
      Naďalej sú podnikatelia a ostatné SZČO povinné oznámiť pobočke SP prerušenie povinného poistenia na príslušnom tlačive, napríklad pri pozastavení podnikania. Začiatok prerušenia aj skončenie prerušenia činnosti sú povinní oznámiť vždy do 30 dní. Ostatné dôvody prerušenia, ako ošetrovanie člena rodiny (OČR), ak trvá viac ako 11 dní, práceneschopnosť (PN) viac ako 52 týždňov, oznamujú do ôsmich dní. Tiež čerpanie rodičovského príspevku, ak čestne vyhlásia, že v tom období nevykonávali zárobkovú činnosť, za také obdobie nemusia platiť poistné. Rovnako aj za 11 dní OČR a 52 dní PN.
      Minimálny vymeriavací základ je 412 eur, z ktorého sa platí poistné 136,57 eura a z tohto základu platilo doteraz poistné okolo 85 % SZČO. Viac ako 0,5 % platilo poistné 1365,78 eura z maximálneho základu 4120 eur. Ostatní platia poistné zo svojho skutočného základu. "Pokiaľ niekto platí z minimálneho vymeriavacieho základu musí si uvedomiť, že sa to odrazí nielen na jeho dôchodku, ale aj na nemocenských dávkach," pripomenul Višváder.
      SP evidovala k 31. máju 2015 vyše 217.000 povinne poistených SZČO. Vychádza z údajov Finančného riaditeľstva SR a všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré vydávajú oprávnenia na podnikanie a inú samostatne zárobkovú činnosť.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.